JW Language เป็น​แอปพลิเคชั่น​ที่​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ทำ​ขึ้น​อย่าง​เป็น​ทาง​การ เพื่อ​ช่วย​ผู้​ที่​สนใจ​เรียน​ภาษา​ให้​พัฒนาการ​ใช้​คำ รวม​ถึง​ทักษะ​การ​สื่อ​ความ​ใน​งาน​รับใช้​และ​ใน​การ​ประชุม​ประชาคม