ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังเมนูรอง

พยานพระยะโฮวา

ไทย

การผลิตสิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย

ช่วยเหลือคนตาบอดในแอฟริกา

ผู้อ่านในมาลาวีที่เป็นคนตาบอดแสดงความขอบคุณที่มีหนังสือเกี่ยวกับคัมภีร์ไบเบิลในอักษรเบรลล์ภาษาชิเชวา

ใครทำตามความประสงค์ของพระยะโฮวาในทุกวันนี้?

เราจัดระเบียบการประกาศอย่างไร?

เราทำงานประกาศแบบเดียวกับที่พระเยซูเคยทำตอนท่านอยู่บนโลก พระเยซูทำงานประกาศแบบไหนบ้าง?

คำถามที่พบบ่อย

ทั่วโลกมีพยานพระยะโฮวามากแค่ไหน?

มาดูว่าเรารวบรวมสถิติจำนวนพยานพระยะโฮวาอย่างไร

เกี่ยวกับเรา

การประชุมประชาคมของพยานพระยะโฮวา

พยานพระยะโฮวาประชุมกันที่ไหนและอย่างไร?

คำถามที่พบบ่อย

งาน​ของ​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ได้​รับ​การ​สนับสนุน​ด้าน​การ​เงิน​อย่าง​ไร?

เชิญ​อ่าน​ดู​ว่า​งาน​ประกาศ​ที่​ทำ​กัน​อยู่​ทั่ว​โลก​เติบโต​ได้​อย่าง​ไร ทั้ง ๆ ที่​ไม่​มี​การ​เรี่ยไร​หรือ​เรียก​ร้อง​ให้​ถวาย​สิบ​เปอร์เซ็นต์​ของ​เงิน​ราย​ได้

ข้อมูลโดยสังเขป: ทั่วโลก

  • พยาน​พระ​ยะโฮวา​ประกาศ​ใน 240 ดินแดน

  • พยาน​พระ​ยะโฮวา 8,340,982 คน

  • นัก​ศึกษา​คัมภีร์​ไบเบิล 10,115,264 คน

  • คน​เข้า​ร่วม​ประชุม​เพื่อ​ระลึก​ถึง​การ​เสีย​ชีวิต​ของ​พระ​เยซู​คริสต์ 20,085,142 คน

  • ประชาคม 119,485 ประชาคม