ข้ามไปยังเนื้อหา

ส่งเสริมให้รักและยึดมั่นกับความจริง

ส่งเสริมให้รักและยึดมั่นกับความจริง

พยาน​พระ​ยะโฮวา​ส่ง​เสริม​ความ​จริง​โดย​ตรวจ​สอบ​ข้อ​เท็จ​จริง​ต่าง ๆ อย่าง​ถูก​ต้อง