ข้ามไปยังเนื้อหา

ข่าว

 

พยานพระยะโฮวาติดคุกเพราะความเชื่อ—แบ่งตามประเทศ

ประเทศที่มีพยานพระยะโฮวาติดคุกเพราะทำกิจกรรมทางศาสนาและใช้สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และบางคนถูกปฏิบัติอย่างทารุณ