ข้ามไปยังเนื้อหา

ข่าวเกี่ยวกับพยานพระยะโฮวารอบโลก

 

2024-06-21

ข่าวเกี่ยวกับพยานพระยะโฮวารอบโลก

รายงาน​จาก​คณะ​กรรมการ​ปกครอง​ปี 2024 ตอน 4

ใน​รายงาน​นี้ เรา​จะ​ดู​ว่า​พี่​น้อง​ของ​เรา​ที่​ติด​คุก​เพราะ​ความ​เชื่อ “เอา​ชนะ​ความ​ชั่ว​ด้วย​ความ​ดี” ได้​ยังไง—โรม 12:21

2024-05-03

ข่าวเกี่ยวกับพยานพระยะโฮวารอบโลก

รายงาน​จาก​คณะ​กรรมการ​ปกครอง​ปี 2024 ตอน 3

ใน​รายงาน​นี้ เรา​จะ​พิจารณา​หลักการ​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​ที่​ช่วย​เรา​เมื่อ​ต้อง​ตัดสิน​ใจ​เรื่อง​เสื้อ​ผ้า​และ​การ​แต่ง​ตัว

2024-03-15

ข่าวเกี่ยวกับพยานพระยะโฮวารอบโลก

รายงาน​จาก​คณะ​กรรมการ​ปกครอง​ปี 2024 ตอน 2

ใน​รายงาน​นี้ เรา​จะ​คุย​กัน​ว่า​พระ​ยะโฮวา​พ่อ​ที่​รัก​ของ​เรา ทำ​ให้​เห็น​ยังไง​ว่า​พระองค์ “อยาก​ให้​ทุก​คน​กลับ​ตัว​กลับ​ใจ” (2 ปต 3:9) เรา​จะ​ได้​รู้​เรื่อง​การ​ปรับ​เปลี่ยน​เกี่ยว​กับ​มาตรฐาน​การ​แต่ง​ตัว​ของ​เรา​ตอน​เข้า​ร่วม​กิจกรรม​ต่าง​ ๆ ​ของ​องค์การ

2024-01-26

ข่าวเกี่ยวกับพยานพระยะโฮวารอบโลก

รายงาน​จาก​คณะ​กรรมการ​ปกครอง​ปี 2024 ตอน 1

ดู​ว่า​การ​รัก​ผู้​คน​จะ​ทำ​ให้​เรา​กระตือรือร้น​ใน​งาน​รับใช้​ได้​ยังไง

2023-12-15

ข่าวเกี่ยวกับพยานพระยะโฮวารอบโลก

รายงาน​จาก​คณะ​กรรมการ​ปกครอง​ปี 2023 ตอน 8

วีดีโอ​นี้​พูด​ถึง​วิธี​ที่​เรา​จะ​ทำ​ให้​คน​อื่น​เห็น​ว่า​เรา​เป็น​ผู้​รับใช้​ของ​พระเจ้า​โดย​การ​เลือก​เสื้อ​ผ้า​และ​การ​แต่ง​ตัว และ​วิธี​ที่​เรา​จะ​ส่ง​เสริม​ความ​เป็น​หนึ่ง​เดียว​กัน​ใน​ประชาคม