ข้ามไปยังเนื้อหา

บทความชุด

เรา​มี​เครื่อง​มือ​ศึกษา​คัมภีร์​ไบเบิล​และ​ข้อมูล​หลาย​อย่าง​ที่​คุณ​สามารถ​ใช้​ได้​ฟรี เครื่อง​มือ​เหล่า​นี้​จะ​ช่วย​ให้​คุณ​สนุก​กับ​การ​ค้นคว้า​และ​เข้าใจ​คำ​สอน​ของ​พระเจ้า​มาก​ขึ้น คุณ​สามารถ​ใช้​คัมภีร์​ไบเบิล​ออนไลน์​และ​เครื่อง​มือ​ศึกษา​ต่าง​ๆ เช่น วีดีโอ ส่วน​อธิบาย​ศัพท์ แผนที่ และ​ภาค​ผนวก​ที่​อยู่​ใน​เว็บไซต์​ของ​เรา​ได้​ฟรี

 

เรื่องราวชีวิตจริง

เออร์มา เบนติโวกลิ: รับใช้​พระเจ้า​ผู้​ให้ “ของ​ดี​ ๆ ​ทุก​อย่าง”

ถึง​เออร์มา​จะ​ยัง​จำ​เหตุ​การณ์​สงคราม​โลก​ครั้ง​ที่ 2 ได้​ชัดเจน แต่​เธอ​ก็​ขอบคุณ​ที่​ได้​รับ​ของ​ขวัญ​ที่​มี​ค่า​จาก​พระเจ้า เช่น ตัวอย่าง​ที่​ดี​ของ​พี่​น้อง​และ​งาน​รับใช้​ที่​เบเธล

เรื่องราวชีวิตจริง

เออร์มา เบนติโวกลิ: รับใช้​พระเจ้า​ผู้​ให้ “ของ​ดี​ ๆ ​ทุก​อย่าง”

ถึง​เออร์มา​จะ​ยัง​จำ​เหตุ​การณ์​สงคราม​โลก​ครั้ง​ที่ 2 ได้​ชัดเจน แต่​เธอ​ก็​ขอบคุณ​ที่​ได้​รับ​ของ​ขวัญ​ที่​มี​ค่า​จาก​พระเจ้า เช่น ตัวอย่าง​ที่​ดี​ของ​พี่​น้อง​และ​งาน​รับใช้​ที่​เบเธล