ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ไทย
  • เสนอ​คัมภีร์​ไบเบิล​โดย​ใช้​จุลสาร​ที่​สโตน​มันนี​แบงค์ จังหวัด​แกล รัฐ​แย็ป ประเทศ​ไมโครนีเซีย

ข้อมูลโดยสังเขป

  • ประชากร 11,376 คน
  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 27 คน
  • ประชาคม 1 ประชาคม
  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 421