ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ไทย
  • ประกาศ​กับ​คน​งาน​ใน​ไร่​องุ่น​นอก​เมือง​เคปทาวน์​ใน​สเตลเลนบอช ประเทศ​แอฟริกา​ใต้

  • ประกาศ​ใน​โบ-คาบ แถบ​ชาน​เมือง​เคปทาวน์ แอฟริกา​ใต้

  • เชิญ​ผู้​หญิง​ชาว​เอ็นเดบีลี​ให้​เข้า​ร่วม​การ​ประชุม​ที่​หอ​ประชุม​ใน​เมือง​เวลทาฟรีอาดา จังหวัด​พูมาลังกา ประเทศ​แอฟริกา​ใต้

ข้อมูลโดยสังเขป

  • ประชากร 55,523,510 คน
  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 104,395 คน
  • ประชาคม 2,047 ประชาคม
  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 532