ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ไทย

ข้อมูลโดยสังเขป

  • ประชากร 15,887,044 คน
  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 1,353 คน
  • ประชาคม 26 ประชาคม
  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 11,742