ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ไทย
  • เสนอ​แผ่น​พับ​ที่​อธิบาย​เรื่อง​รัฐบาล​ของ​พระเจ้า​ที่​เส​เรา​นา ประเทศ​บัลแกเรีย

ข้อมูลโดยสังเขป

  • ประชากร 7,085,000 คน
  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 2,475 คน
  • ประชาคม 56 ประชาคม
  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 2,863