ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ไทย
  • เสนอ​วารสาร​หอสังเกตการณ์ ภาษา​อาหรับ ใน​เขต​ปาเลสไตน์ ใกล้​เบทเลเฮม

ข้อมูลโดยสังเขป

  • ประชากร 4,816,000 คน
  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 83 คน
  • ประชาคม 2 ประชาคม
  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 58,024