ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ไทย

ข้อมูลโดยสังเขป

  • ประชากร 399,000 คน
  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 1,762 คน
  • ประชาคม 27 ประชาคม
  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 226