ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ไทย

ข้อมูลโดยสังเขป

  • ประชากร 395,000 คน
  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 1,702 คน
  • ประชาคม 27 ประชาคม
  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 232