ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ไทย
  • ประกาศ​กับ​คน​มาน​ดี​ที่​ธากา ประเทศ​บังกลาเทศ

ข้อมูลโดยสังเขป

  • ประชากร 161,200,886 คน
  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 307 คน
  • ประชาคม 6 ประชาคม
  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 525,084