ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ไทย
  • เสนอ​จุลสาร​ข่าว​ดี​สำหรับ​ทุก​คน! ที่​สะพาน​เทียบ​เรือ​ใน​หมู่​บ้าน​เม​ริ​โซ เกาะ​กวม

ข้อมูลโดยสังเขป

  • ประชากร 159,358 คน
  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 726 คน
  • ประชาคม 9 ประชาคม
  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 220