ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ไทย
  • เสนอ​จุลสาร​ข่าว​ดี​จาก​พระเจ้า! ใน​สวานีบน​เกาะ​ทาง​เหนือ​ของ​เมือง​ซู​วา ประเทศ​ฟิจิ

  • เสนอ​การ​ศึกษา​คัมภีร์​ไบเบิล​โดย​ใช้​จุลสาร​ที่​เกาะ​วี​ตี เลวู ประเทศ​ฟิจิ

  • เสนอ​จุลสาร​ข่าว​ดี​จาก​พระเจ้า! ใน​สวานีบน​เกาะ​ทาง​เหนือ​ของ​เมือง​ซู​วา ประเทศ​ฟิจิ

  • เสนอ​การ​ศึกษา​คัมภีร์​ไบเบิล​โดย​ใช้​จุลสาร​ที่​เกาะ​วี​ตี เลวู ประเทศ​ฟิจิ

ข้อมูลโดยสังเขป

  • ประชากร 902,547 คน
  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 3,278 คน
  • ประชาคม 80 ประชาคม
  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 275