ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ไทย
  • ประกาศ​เป็น​ภาษา​มาร์แชล​กับ​คน​ทำ​เนื้อ​มะพร้าว​ตาก​แห้ง ที่​หมู่​บ้าน​ลอรา เมือง​มาจูโร หมู่​เกาะ​มาร์แชล

ข้อมูลโดยสังเขป

  • ประชากร 69,747 คน
  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 188 คน
  • ประชาคม 4 ประชาคม
  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 371