ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ไทย
  • เสนอ​วารสาร​หอสังเกตการณ์ แถว ๆ ไบโร โดส เปสกาโดเรส ใกล้​เมือง​มาปูโต ประเทศ​โมซัมบิก

ข้อมูลโดยสังเขป

  • ประชากร 29,879,087 คน
  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 59,990 คน
  • ประชาคม 1,254 ประชาคม
  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 498