ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ไทย
  • เสนอ​จุลสาร​ใน​ภาษา​เกชัว เมือง​ชัมโบ ประเทศ​เอกวาดอร์

ข้อมูลโดยสังเขป

  • ประชากร 16,626,000 คน
  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 92,752 คน
  • ประชาคม 1,074 ประชาคม
  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 179