ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ไทย

ข้อมูลโดยสังเขป

  • ประชากร 2,105,164 คน
  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 213 คน
  • ประชาคม 4 ประชาคม
  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 9,883