ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ไทย
  • สอน​คัมภีร์​ไบเบิล​ที่​หาด​กลาซิส บน​เกาะ​มาเฮ ประเทศ​เซเชลส์

ข้อมูลโดยสังเขป

  • ประชากร 94,737 คน
  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 341 คน
  • ประชาคม 4 ประชาคม
  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 278