ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ไทย
  • นำ​การ​ศึกษา​พระ​คัมภีร์​ฟรี​โดย​ใช้​หนังสือ​คัมภีร์​ไบเบิล​สอน​อะไร​จริง? ที่​อะปาทากิ ใน​เฟรนช์โปลินีเซีย

ข้อมูลโดยสังเขป

  • ประชากร 268,207 คน
  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 3,219 คน
  • ประชาคม 48 ประชาคม
  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 83