ข้ามไปยังเนื้อหา

ทำไมจึงใช้ชื่อว่าพยานพระยะโฮวา?

ทำไมจึงใช้ชื่อว่าพยานพระยะโฮวา?

 ยะโฮวา​คือ​พระ​นาม​ของ​พระเจ้า​ที่​มี​อยู่​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล (เอ็กโซโด 6:3; บทเพลง​สรรเสริญ 83:18) พยาน​หมาย​ถึง​คน​ที่​ให้​การ​ยืน​ยัน​ถึง​ความ​จริง​หรือ​ความ​เชื่อ​ที่​เขา​แน่​ใจ

 ด้วย​เหตุ​นี้ ชื่อ พยาน​พระ​ยะโฮวา จึง​ระบุ​ว่า​เรา​เป็น​คริสเตียน​กลุ่ม​หนึ่ง​ที่​ประกาศ​ความ​จริง​เกี่ยว​กับ​พระ​ยะโฮวา พระ​ผู้​สร้าง​ทุก​สิ่ง (วิวรณ์ 4:11) เรา​ให้​คน​อื่น​เห็น​ว่า​เรา​เป็น​พยาน​พระ​ยะโฮวา​โดย​วิธี​ที่​เรา​ดำเนิน​ชีวิต​และ​ด้วย​การ​บอก​สิ่ง​ที่​เรา​ได้​เรียน​รู้​จาก​คัมภีร์​ไบเบิล​แก่​พวก​เขา—ยะซายา 43:10-12; 1 เปโตร 2:12