ข้ามไปยังเนื้อหา

ราชอาณาจักรของพระเจ้าคืออะไร?

ราชอาณาจักรของพระเจ้าคืออะไร?

คำ​ตอบ​จาก​คัมภีร์​ไบเบิล

 ราชอาณาจักร​ของ​พระเจ้า​คือ​รัฐบาล​จริง ๆ ซึ่ง​ถูก​ตั้ง​โดยพระ​ยะโฮวาพระเจ้า “ราชอาณาจักร​ของ​พระเจ้า” ยัง​ถูก​เรียก​ด้วย​ว่า “ราชอาณาจักร​สวรรค์” เนื่อง​จาก​ปกครอง​จาก​สวรรค์ (มาระโก 1:14, 15; มัดธาย 4:17) ราชอาณาจักร​นี้​มี​ลักษณะ​หลาย​อย่าง​ที่​คล้าย​กับ​รัฐบาล​มนุษย์ แต่​ราชอาณาจักร​ของ​พระเจ้า​เหนือ​กว่า​ทุก​อย่าง

  •   ผู้​ปกครอง พระเจ้า​ทรง​แต่ง​ตั้งพระ​เยซูคริสต์​เป็น​กษัตริย์​ของ​ราชอาณาจักร​และ​มอบ​อำนาจ​ให้​พระองค์​มาก​กว่า​ผู้​ปกครอง​ที่​เป็น​มนุษย์​คน​ใด ๆ (มัดธาย 28:18) พระ​เยซู​ได้​ทรง​พิสูจน์​แล้ว​ว่า​เป็น​ผู้​นำ​ที่​เชื่อถือ​ได้​และ​มี​ความ​เมตตา​สงสาร พระองค์​จึง​จะ​ใช้​อำนาจ​ที่​ได้​รับ​นี้​เพื่อ​ทำ​ความ​ดี​เท่า​นั้น (มัดธาย 4:23; มาระโก 1:40, 41; 6:31-34; ลูกา 7:11-17) ภาย​ใต้​การ​ชี้​นำ​จาก​พระเจ้า พระ​เยซู​ทรง​เลือก​บาง​คน​จาก​ชาติ​ต่าง ๆ ให้ “เป็น​กษัตริย์​ปกครอง​แผ่นดิน​โลก” ร่วม​กับ​พระองค์​บน​สวรรค์—วิวรณ์ 5:9, 10

  •   เวลา​ใน​การ​ปกครอง ไม่​เหมือน​กับ​รัฐบาล​มนุษย์​ที่​เปลี่ยน​แปลง​อยู่​ตลอด ราชอาณาจักร​ของ​พระเจ้า “จะ​ไม่​มี​วัน​ทำลาย​เสีย​ได้”—ดานิเอล 2:44

  •   ประชากร ทุก​คน​ที่​เต็ม​ใจ​ทำ​ตาม​ข้อ​เรียก​ร้อง​ของ​พระเจ้า​สามารถ​เป็น​ประชากร​ของ​ราชอาณาจักร​ได้​ไม่​ว่า​จะ​มี​เชื้อชาติ​อะไร​หรือ​เกิด​ที่​ไหน—กิจการ 10:34, 35

  •   กฎ​หมาย กฎ​หมาย (หรือ​บัญญัติ) ของ​ราชอาณาจักร​ของ​พระเจ้า​ไม่​ใช่​แค่​ห้าม​การ​ทำ​ผิด​เท่า​นั้น กฎ​หมาย​นี้​ช่วย​ยก​ระดับ​ศีลธรรม​ของ​ประชาชน​ที่​อยู่​ภาย​ใต้​การ​ปกครอง​ของ​ราชอาณาจักร​นี้ ตัว​อย่าง​เช่น คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ว่า “‘จง​รัก​พระ​ยะโฮวา​พระเจ้า​ของ​เจ้า​ด้วย​สุด​หัวใจ​ของ​เจ้า ด้วย​สุด​ชีวิต​ของ​เจ้า และ​ด้วย​สุด​ความ​คิด​ของ​เจ้า’ นี่​เป็น​บัญญัติ​ข้อ​สำคัญ​ที่​สุด​และ​เป็น​บัญญัติ​ข้อ​แรก บัญญัติ​ข้อ​ที่​สอง​ก็​เช่น​กัน คือ ‘จง​รัก​เพื่อน​บ้าน​เหมือน​รัก​ตน​เอง’” (มัดธาย 22:37-39) ความ​รัก​ที่​มี​ต่อ​พระเจ้า​และ​เพื่อน​บ้าน​เป็น​แรง​กระตุ้น​ให้​ประชาชน​ของ​ราชอาณาจักร​นี้​ทำ​ดี​เพื่อ​ประโยชน์​ของ​ผู้​อื่น

  •   การ​ศึกษา แม้​ราชอาณาจักร​ของ​พระเจ้า​มี​มาตรฐาน​สูง แต่​ก็​สอน​ประชาชน​ให้​สามารถ​บรรลุ​มาตรฐาน​เหล่า​นี้​ได้—ยะซายา 48:17, 18

  •   งาน​ของ​ราชอาณาจักร ราชอาณาจักร​ของ​พระเจ้า​ไม่​ได้​ส่ง​เสริม​ความ​ร่ำรวย​ให้​กับ​ผู้​ปกครอง​และ​กดขี่​ประชาชน. แต่​ราชอาณาจักร​นี้​จะ​ทำ​ให้​พระ​ประสงค์​ของ​พระเจ้า​สำเร็จ รวม​ถึง​คำ​สัญญา​ที่​ว่า​ผู้​ที่​รัก​พระองค์​จะ​มี​ชีวิต​ตลอด​ไป​บน​โลก​ที่​เป็น​อุทยาน—ยะซายา 35:1, 5, 6; มัดธาย 6:10; วิวรณ์ 21:1-4