ใบ​ฝึก​ความ​คิด​นี้​จะ​ช่วย​คุณ​ให้​รู้​วิธี​ดู​แล​พ่อ​แม่​และ​ดู​แล​ตัว​เอง​ด้วย