ข้ามไปยังเนื้อหา

หนุ่ม​สาว​ถาม​ว่า

ฉันควรรับบัพติศมาไหม?—ตอน 2 เตรียมพร้อมเพื่อจะรับบัพติศมา

ถ้า​คุณ​กำลัง​ใช้​ชีวิต​ตาม​มาตรฐาน​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​และ​เริ่ม​สนิท​กับ​พระเจ้า​แล้ว คุณ​ก็​อาจ​กำลัง​คิด​ถึง​การ​รับ​บัพติศมา​อยู่ แต่​คุณ​จะ​รู้​ได้​ยัง​ไง​ว่า​คุณ​พร้อม​จะ​รับ​บัพติศมา​แล้ว? *

บทความ​นี้​เรา​จะ​มา​ดู​ว่า

 ฉัน​ต้อง​มี​ความ​รู้​มาก​แค่​ไหน?

การ​เตรียม​ตัว​เพื่อ​บัพติศมา​ไม่​ได้​เหมือน​การ​ท่อง​หนังสือ​เพื่อ​จะ​ไป​สอบ แต่​คุณ​จะ​ต้อง​ใช้ “ความ​สามารถ​ใน​การ​คิด​หา​เหตุ​ผล” เพื่อ​คุณ​จะ​มั่น​ใจ​มาก​ขึ้น​ว่า​สิ่ง​ที่​คัมภีร์​ไบเบิล​สอน​เป็น​ความ​จริง (โรม 12:1) ยก​ตัว​อย่าง​เช่น

 • คุณ​มั่น​ใจ​ไหม​ว่า​พระเจ้า​มี​อยู่​จริง​และ​เป็น​ผู้​ที่​คุณ​ควร​นมัสการ?

  คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ว่า “คน​ที่​เข้า​มา​หา​พระเจ้า​ต้อง​เชื่อ​ว่า​พระองค์​มี​อยู่​จริง และ​ต้อง​เชื่อ​ว่า​พระองค์​ให้​รางวัล​กับ​คน​ที่​เสาะ​หา​พระองค์​อย่าง​จริงจัง”—ฮีบรู 11:6

  ถาม​ตัว​เอง​ว่า ทำไม​ฉัน​ถึง​เชื่อ​ว่า​มี​พระเจ้า (ฮีบรู 3:4) ทำไม​ฉัน​ควร​นมัสการ​พระองค์?—วิวรณ์ 4:11

  สิ่ง​ที่​ช่วย​ได้? ดู​บทความ “มี​พระเจ้า​สร้าง​หรือ​วิวัฒนาการ?—ตอน 1 ทำไม​ถึง​เชื่อ​ว่า​มี​พระเจ้า?”

 • คุณ​มั่น​ใจ​ไหม​ว่า​คัมภีร์​ไบเบิล​มา​จาก​พระเจ้า?

  คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ว่า “พระ​คัมภีร์​ทุก​ตอน พระเจ้า​ดล​ใจ​ให้​เขียน​ขึ้น​มา มี​ประโยชน์​สำหรับ​สอน ว่า​กล่าว​ตักเตือน แก้ไข​สิ่ง​ต่าง​ ๆ ​ให้​เรียบร้อย และ​สั่ง​สอน​คน​ให้​ทำ​สิ่ง​ที่​ถูก​ต้อง”—2 ทิโมธี 3:16

  ถาม​ตัว​เอง​ว่า ทำไม​ฉัน​ถึง​เชื่อ​ว่า​คัมภีร์​ไบเบิล​ไม่​ใช่​คำ​สอน​ของ​มนุษย์?—อิสยาห์ 46:10; 1 เธสะโลนิกา 2:13

  สิ่ง​ที่​ช่วย​ได้? ดู​บทความ “คัมภีร์​ไบเบิล​ช่วย​เรา​ได้​ยัง​ไง? ตอน 1: อ่าน​คัมภีร์​ไบเบิล

 • คุณ​มั่น​ใจ​ไหม​ว่า​พระ​ยะโฮวา​ใช้​ประชาคม​คริสเตียน​เพื่อ​ทำ​ให้​งาน​ของ​พระองค์​สำเร็จ?

  คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ว่า “ขอ​ให้(พระเจ้า)ได้​รับ​การ​ยกย่อง​สรรเสริญ​โดย​ทาง​ประชาคม​และ​พระ​คริสต์​เยซู​ตลอด​ไป”—เอเฟซัส 3:21

  ถาม​ตัว​เอง​ว่า ฉัน​มอง​ว่า​สิ่ง​ที่​ฉัน​เรียน​จาก​การ​ประชุม​คริสเตียน​มา​จาก​มนุษย์​หรือ​มา​จาก​พระ​ยะโฮวา? (มัทธิว 24:45) บาง​ครั้ง​ที่​พ่อ​แม่​ไป​ประชุม​ไม่​ได้​ฉัน​จะ​ไป​ประชุม​ไหม? (ถ้า​พ่อ​แม่​อนุญาต)—ฮีบรู 10:24, 25

  สิ่ง​ที่​ช่วย​ได้? ดู​บทความ “ทำไม​ต้อง​ไป​ประชุม​ที่​หอ​ประชุม​ราชอาณาจักร?

 ฉัน​ต้อง​ทำ​อะไร​บ้าง?

คุณ​ไม่​ต้อง​เป็น​คน​สมบูรณ์​แบบ​ก่อน​ถึง​จะ​รับ​บัพติศมา​ได้ แต่​คุณ​ควร​แสดง​ให้​เห็น​ว่า​คุณ​ต้องการ​ที่​จะ “เลิก​ทำ​ชั่ว​และ​ทำ​ดี” (สดุดี 34:14) ตัว​อย่าง​เช่น

 • คุณ​กำลัง​ใช้​ชีวิต​ตาม​มาตรฐาน​ของ​พระ​ยะโฮวา​อยู่​ไหม?

  คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ว่า “อย่า​ทำ​สิ่ง​ที่​รบกวน​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี”—1 เปโตร 3:16

  ถาม​ตัว​เอง​ว่า ฉัน​ได้​แสดง​ให้​เห็น​ไหม​ว่า​ฉัน​ได้ “ฝึก​ใช้​ความ​คิด​จน​แยก​ออก​ว่า​อะไร​ถูก​อะไร​ผิด” (ฮีบรู 5:14) มี​ตอน​ไหน​ไหม​ที่​ฉัน​เอา​ชนะ​แรง​กดดัน​จาก​เพื่อน​ ๆ ให้​ทำ​สิ่ง​ที่​ไม่​ดี​ได้ ฉัน​มี​เพื่อน​ที่​มัก​จะ​ชวน​ไป​ทำ​สิ่ง​ที่​ดี​ไหม?—สุภาษิต 13:20

  สิ่ง​ที่​ช่วย​ได้? ดู​บทความ “จะ​ฝึก​ความ​รู้สึก​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี​ได้​ยัง​ไง?

 • คุณ​เข้าใจ​ไหม​ว่า​ไม่​ว่า​คุณ​จะ​ทำ​อะไร​คุณ​ก็​ต้อง​รับผิดชอบ​เรื่อง​นั้น​ต่อ​พระ​ยะโฮวา

  คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ว่า “พระเจ้า​จะ​เป็น​ผู้​ตัดสิน​เรา​แต่​ละ​คน​ตาม​การ​กระทำ​ของ​เรา”—โรม 14:12

  ถาม​ตัว​เอง​ว่า ฉัน​ซื่อ​สัตย์​กับ​ตัว​เอง​และ​ซื่อ​สัตย์​กับ​คน​อื่น​ ๆ ​ไหม (ฮีบรู 13:18) ตอน​ที่​ทำ​ผิด​ฉัน​ยอม​รับ​ไหม? หรือ​ฉัน​มัก​จะ​ปิด​บัง​ไม่​ให้​คน​อื่น​รู้​หรือ​ถึง​ขั้น​โทษ​คน​อื่น—สุภาษิต 28:13

  สิ่ง​ที่​ช่วย​ได้? ดู​บทความ “ฉัน​ทำ​ผิด จะ​ทำ​อย่าง​ไร​ดี?

 • คุณ​สนิท​กับ​พระ​ยะโฮวา​อยู่​เสมอ​ไหม?

  คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ว่า “เข้า​ไป​ใกล้​ชิด​กับ​พระเจ้า แล้ว​พระองค์​จะ​เข้า​มา​ใกล้​ชิด​กับ​คุณ”—ยากอบ 4:8

  ถาม​ตัว​เอง​ว่า สิ่ง​ที่​ฉัน​ทำ​ช่วย​ให้​ฉัน​สนิท​กับ​พระ​ยะโฮวา​ไหม? ตัว​อย่าง​เช่น ฉัน​อ่าน​คัมภีร์​ไบเบิล​บ่อย​แค่​ไหน? (สดุดี 1:1, 2) ฉัน​อธิษฐาน​เป็น​ประจำ​ไหม? (1 เธสะโลนิกา 5:17) ฉัน​อธิษฐาน​อย่าง​เจาะจง​ไหม? และ​เพื่อน​ของ​ฉัน​ก็​เป็น​เพื่อน​กับ​พระ​ยะโฮวา​ด้วย​ไหม?—สดุดี 15:1, 4

  สิ่ง​ที่​ช่วย​ได้? ดู​บทความ “คัมภีร์​ไบเบิล​ช่วย​เรา​ได้​ยัง​ไง? ตอน 2: ทำ​ให้​การ​อ่าน​คัมภีร์​ไบเบิล​เป็น​เรื่อง​สนุก” และ “ทำไม​ฉัน​ต้อง​อธิษฐาน?

ข้อ​แนะ เพื่อ​เตรียม​คุณ​ให้​พร้อม​ที่​จะ​รับ​บัพติศมา​ลอง​อ่าน​บท 37 ของ​หนังสือ คำ​ถาม​ที่​หนุ่ม​สาว​ถาม—คำ​ตอบ​ที่​ได้​ผล เล่ม 2 และ​ทำ​แบบ​สอบ​ถาม​ที่​หน้า 308 และ 309

^ วรรค 1 อ่าน​บทความ “ฉัน​ควร​รับ​บัพติศมา​ไหม? ตอน 1” ที่​พูด​ถึง​ความ​หมาย​และ​ความ​สำคัญ​ของ​การ​อุทิศ​ตัว​ให้​พระเจ้า​และ​รับ​บัพติศมา