Mezali 3:1-35

  • Ukuwe na hekima na umutegemee Yehova (1-12)

    • Umuheshimie Yehova kupitia vitu vyenye samani (9)

  • Hekima inaleta furaha (13-18)

  • Hekima inaleta usalama (19-26)

  • Namna inafaa kutendea wengine (27-35)

    • Tendea wengine mema ikiwezekana (27)

3  Mwana wangu, usisahau mafundisho* yangu,Na moyo wako ushike amri zangu,   Kwa sababu zitakuongezea siku nyingiNa miaka ya uzima na amani.+   Usiruhusu upendo mushikamanifu na uaminifu* vikuache.+ Uvifunge kuzunguka shingo yako;Uviandike kwenye kibao cha moyo wako;+   Halafu utakubaliwa na kupata ufahamu muzuriMbele ya macho ya Mungu na ya mwanadamu.+   Umutegemee Yehova+ kwa moyo wako wote,Na usitegemee* uelewaji wako mwenyewe.+   Umutambue katika njia zako zote,+Naye atanyoosha mapito yako.+   Usikuwe mwenye hekima mbele ya macho yako mwenyewe.+ Umuogope Yehova na ujiepushe na ubaya.   Hilo litaponyesha mwili wako* Na kuburudisha mifupa yako.   Umuheshimie Yehova kupitia vitu vyako vyenye samani,+Kupitia matunda ya kwanza ya* mazao* yako yote;+ 10  Halafu madepo yako yatajazwa kabisa,+Na mashimo yako ya kukamulia divai yatajaa sana* divai mupya. 11  Mwana wangu, usikatae nizamu ya Yehova,+Na usichukie karipio lake,+ 12  Kwa maana wale wenye Yehova anapenda anawakaripia,+Kama vile baba anamukaripia mwana mwenye anafurahia sana.+ 13  Mwenye furaha ni mutu mwenye anapata hekima+Na mutu mwenye anapata utambuzi; 14  Kupata hekima ni muzuri kuliko kupata feza,Na kuipata kama faida ni muzuri kuliko kupata zahabu.+ 15  Ni yenye samani kuliko marijani;*Hakuna kitu chenye unatamani chenye kinaweza kulinganishwa nayo. 16  Maisha ya murefu yanapatikana katika mukono wake wa kuume;Utajiri na utukufu viko katika mukono wake wa kushoto. 17  Njia zake ni zenye kupendeza,Na njia zake zote ni zenye amani.+ 18  Ni muti wa uzima kwa wale wenye kuishika,Na wale wenye kuishika sana wataitwa wenye furaha.+ 19  Yehova aliweka musingi wa dunia kwa hekima.+ Kwa utambuzi alifanya mbingu zikuwe imara kabisa.+ 20  Kwa ujuzi wake maji mengi yalitenganishwaNa anga zenye mawingu ziliangusha matone-matone ya umande.+ 21  Mwana wangu, zisiondoke mbele ya macho yako.*Linda hekima yenye kutenda na uwezo wa kufikiri; 22  Zitakupatia* uzimaNa zitakuwa pambo kwa ajili ya shingo yako; 23  Halafu utatembea kwa usalama katika njia yako,Na muguu wako hautajikwaa* hata kidogo.+ 24  Wakati utalala, hautaogopa;+Utalala, na usingizi wako utakuwa mutamu.+ 25  Hautaogopa jambo lolote lenye kuogopesha sana lenye linatokea bila kutazamia+Wala zoruba yenye inakuja juu ya waovu.+ 26  Kwa maana Yehova atakuwa chanzo cha tumaini lako;+Atalinda muguu wako usinaswe.+ 27  Usiime mema wale wenye unapaswa kutendea mema*+Kama uko na uwezo wa kusaidia.*+ 28  Usimuambie jirani yako, “Uende; urudie wakati mwingine! Nitakupatia kesho,” Kama unaweza kumupatia kitu hicho sasa. 29  Usipange kumutendea mubaya jirani yako+Wakati anafikiri kwamba anaishi kwa usalama karibu na wewe. 30  Usigombane na mutu bila sababu+Kama hakukutendea jambo lolote la mubaya.+ 31  Usimusikilie wivu mutu mwenye jeuri+Wala kuchagua yoyote kati ya njia zake, 32  Kwa maana Yehova anachukia mutu mudanganyifu,+Lakini anafanya urafiki wa karibu pamoja na watu wanyoofu.+ 33  Laana ya Yehova iko juu ya nyumba ya muovu,+Lakini anabariki makao ya wenye haki.+ 34  Kwa maana yeye anachekelea wale wenye kuchekelea wengine,+Lakini anaonyesha wapole wema.+ 35  Wenye hekima watariti heshima,Lakini wajinga wanatukuza haya.+

Maelezo ya Chini

Ao “sheria.”
Ao “kweli.”
Tnn., “usiegemee.”
Tnn., “kitofu chako.”
Ao “mapato.”
Ao “vitu vya muzuri sana vya.”
Ao “vikamulio vyako vya divai vitajaa sana.”
Inaonekana mustari huu unazungumuzia sifa za Mungu zenye kutajwa katika mistari yenye kutangulia.
Ao “Zitapatia nafsi yako.”
Ao “hautagonga kitu chochote.”
Ao “Kama mukono wako uko na nguvu za kusaidia.”
Ao “wale wenye kustahili mema hayo.”