Mezali 23:1-35

  • Ukuwe na busara wakati unaonyeshwa ukarimu (2)

  • Usifuatilie utajiri (4)

  • Utajiri unaweza kuruka mbali na wewe (5)

  • Usikuwe kati ya wenye kunywa pombe sana (20)

  • Pombe inauma kama nyoka (32)

23  Wakati unakaa ili kula pamoja na mufalme,Chunguza kwa uangalifu kile chenye kuwa mbele yako;   Tia kisu kwenye koo lako*Kama uko na hamu kubwa ya kula.*   Usitamani vyakula vyake vitamu,Kwa maana ni vyakula vya udanganyifu.   Usijichokeshe ili kupata utajiri.+ Acha na uonyeshe uelewaji.*   Wakati unautupia jicho, hauko pale,+Kwa maana hakika utaota mabawa kama tai na kuruka mbali katika anga.+   Usikule chakula cha mutu muchoyo;*Usitamani vyakula vyake vitamu,   Kwa maana yeye ni kama mutu mwenye kuweka hesabu.* Anakuambia: “Kula na ukunywe,” lakini haiko vile anamaanisha.*   Utatapika matonge yenye ulikulaNa utakuwa umepoteza maneno yako ya kumusifu.   Usiongee katika masikio ya mujinga,+Kwa maana atazarau hekima ya maneno yako.+ 10  Usihamishe alama ya zamani ya mupaka+Wala kuingia katika shamba la wenye hawana baba. 11  Kwa maana Muteteaji* wao iko* na nguvu;Atawatetea juu yako.+ 12  Fanya moyo wako uzame katika nizamuNa sikio lako katika maneno ya ujuzi. 13  Usiime mutoto mwanaume* nizamu.+ Kama unamupiga kwa fimbo, hatakufa. 14  Unapaswa kumupiga kwa fimbo,Ili umuokoe asiingie* katika Kaburi.* 15  Mwana wangu, kama moyo wako unakuwa na hekima,Basi moyo wangu mwenyewe utafurahi sana.+ 16  Utu wangu wa ndani sana utafurahi*Wakati midomo yako itasema mambo yenye kuwa sawa. 17  Moyo wako usisikilie wivu watenda-zambi,+Lakini umuogope Yehova muchana wote,+ 18  Kwa maana ukifanya vile utakuwa na wakati muzuri wenye kuja+Na tumaini lako halitaondolewa. 19  Mwana wangu, sikiliza na ukuwe na hekima,Na uelekeze moyo wako katika njia yenye kufaa. 20  Usikuwe kati ya wale wenye kunywa divai nyingi sana,+Kati ya wale wenye kula nyama nyingi sana,+ 21  Kwa maana mulevi na mulafi watakuwa maskini,+Na kusinzia kutavalisha mutu nguo zenye kupasuka-pasuka. 22  Sikiliza baba yako mwenye alikuzaa,Na usizarau mama yako kwa sababu tu amezeeka.+ 23  Ununue* kweli na usiiuzishe hata kidogo,+ Pia hekima na nizamu na uelewaji.+ 24  Baba ya mwenye haki hakika atakuwa na furaha;Kila baba mwenye anazaa mwana mwenye hekima atamufurahia sana. 25  Baba yako na mama yako watafurahi sana,Na mama mwenye alikuzaa atakuwa na shangwe. 26  Mwana wangu, unipatie moyo wako,Na macho yako yafurahie njia zangu.+ 27  Kwa maana kahaba ni shimo la murefu,Na mwanamuke mwasherati* ni kisima chembamba.+ 28  Anavizia kama munyanganyi;+Anaongeza hesabu ya wanaume wenye hawako waaminifu. 29  Ni nani mwenye ole? Ni nani mwenye wasiwasi? Ni nani mwenye ugomvi? Ni nani mwenye malalamiko? Ni nani mwenye vidonda bila sababu? Ni nani mwenye macho mekundu?* 30  Ni wale wenye kupitisha wakati mwingi kwenye divai;+Wale wenye kutafuta* divai yenye kuchanganywa. 31  Usiangalie rangi nyekundu ya divaiWakati inangaa katika kikombe na kushuka kwa urahisi, 32  Kwa maana mwishowe inauma kama nyoka,Na inatoa sumu kama nyoka-kipiri. 33  Macho yako yataona mambo ya ajabu,Na moyo wako utasema mambo yenye kupotoka.+ 34  Na utakuwa kama mutu mwenye kulala katikati ya bahari,Kama mutu mwenye kulala kwenye sehemu ya juu ya mulingoti wa mashua.* 35  Utasema: “Wamenipiga, lakini sikusikia kitu.* Walinipiga, lakini sikujua. Nitaamuka wakati gani?+ Ninahitaji kinywaji kingine.”*

Maelezo ya Chini

Ao “Jizuie.”
Ao “nafsi yenye kujaa tamaa.”
Ao pengine, “Acha kufuata uelewaji wako mwenyewe.”
Ao “cha mutu yeyote mwenye jicho lenye uovu.”
Ao “mwenye kuhesabia katika nafsi yake.”
Tnn., “moyo wake hauko pamoja na wewe.”
Tnn., “Mukombozi.”
Ao “eko.”
Ao “mutoto; kijana.”
Ao “uokoe nafsi yake isiingie.”
Ao “Sheoli,” ni kusema, kaburi la wanadamu wote. Angalia Maana ya Maneno.
Tnn., “Figo zangu zitafurahi.”
Ao “Ujipatie.”
Tnn., “mugeni.” Angalia Mez 2:16.
Ao “macho mazito.”
Ao “wenye wanakusanyika ili kuonja-onja.”
Ao “mashua ya maji; bateau.”
Ao “sikusikia maumivu yoyote.”
Ao “Nitakitafuta tena.”