Mezali 21:1-31

  • Yehova anaongoza moyo wa mufalme (1)

  • Haki inashindia zabihu (3)

  • Bidii inaleta mafanikio (5)

  • Mwenye hasikilize mutu wa hali ya chini hatasikiwa (13)

  • Hakuna hekima katika kumupinga Yehova (30)

21  Moyo wa mufalme ni kama mito midogo ya maji katika mukono wa Yehova.+ Anauongoza mahali popote kwenye anapenda.+   Njia zote za mwanadamu zinaonekana kuwa sawa mbele ya macho yake,+Lakini Yehova anachunguza mioyo.*+   Kufanya mambo yenye kuwa sawa na ya hakiKunamupendeza Yehova zaidi kuliko zabihu.+   Macho yenye kiburi na moyo wenye majivuno—Taa yenye inaongoza waovu ni zambi.+   Mipango ya wenye bidii hakika inaleta mafanikio,*+Lakini wale wote wenye kutenda haraka-haraka hakika watakuwa maskini.+   Kupata hazina kupitia ulimi wenye kusema uongoNi kama kunguku yenye kuisha, mutego wenye kuleta kifo.*+   Jeuri ya waovu itawaharibu,+Kwa maana wanakataa kutenda haki.   Njia ya mutu mwenye hatia ni yenye kujikunja-kunja,Lakini matendo ya mutu safi ni yenye kunyooka.+   Ni muzuri zaidi kuishi kwenye pembe ya sehemu ya juu ya nyumbaKuliko kuishi katika nyumba moja na bibi mugomvi.*+ 10  Mutu muovu anatamani mambo ya mubaya;+Hamuonyeshe jirani yake wema.+ 11  Wakati mwenye zihaka anapewa azabu, mwenye hana uzoefu anakuwa na hekima zaidi,Na wakati mutu mwenye hekima anapata ufahamu, anapata ujuzi.*+ 12  Mwenye Haki anachunguza nyumba ya muovu;Anapindua waovu na kuwaharibu.+ 13  Kila mutu mwenye anafunga sikio lake ili asisikie kilio cha mutu wa hali ya chiniYeye mwenyewe ataita naye hatajibiwa.+ 14  Zawadi yenye kutolewa kwa uficho inatuliza hasira,+Na rushwa* yenye kufichwa* inatuliza kasirani kali. 15  Mwenye haki anafurahia kutenda kwa haki,+Lakini ni jambo la mubaya sana kwa wale wenye kutenda uovu. 16  Mutu mwenye anakengeuka na kuacha njia ya ufahamuAtapumuzika katika kikundi cha wale wenye hawana uwezo katika kifo.+ 17  Mwenye anapenda kujifurahisha* atakuwa maskini;+Mwenye anapenda divai na mafuta hatakuwa tajiri. 18  Muovu ni bei ya ukombozi kwa ajili ya mwenye haki,Na mudanganyifu atakamatwa pa nafasi ya watu wanyoofu.+ 19  Ni muzuri zaidi kuishi katika jangwaKuliko kuishi na bibi mugomvi* na mwenye kukasirika-kasirika.+ 20  Hazina yenye samani na mafuta vinapatikana katika nyumba ya mwenye hekima,+Lakini mutu mujinga atatumia mubaya* vitu vyenye iko* navyo.+ 21  Kila mutu mwenye anafuatilia haki na upendo mushikamanifuAtapata uzima, haki, na utukufu.+ 22  Mutu mwenye hekima anaweza kupanda katika* muji wa watu wenye nguvuNa kupunguza nguvu zenye wanategemea.+ 23  Mwenye analinda kinywa chake na ulimi wakeAnajiepusha* na taabu.+ 24  Mutu mwenye kimbelembele, mwenye kujisifu-sifu, ni vile unamuitaMutu mwenye kutenda kwa kimbelembele bila kujali.+ 25  Kile mutu muvivu anatamani sana kitamuua,Kwa maana mikono yake inakataa kufanya kazi.+ 26  Anatamani sana kwa pupa muchana wote,Lakini mwenye haki anatoa, haime wengine kitu.+ 27  Zabihu ya muovu inachukiza.+ Namna gani wakati anaitoa na nia yenye uovu!* 28  Shahidi mwenye kusema uongo ataangamia,+Lakini mutu mwenye anasikiliza atatoa ushuhuda kwa mafanikio.* 29  Mutu muovu anavaa uso wenye hauna haya,+Lakini njia ya mutu munyoofu ni hakika.*+ 30  Hakuna hekima, wala utambuzi wowote, wala shauri katika kumupinga Yehova.+ 31  Farasi anatayarishwa kwa ajili ya siku ya vita,+Lakini wokovu ni wa Yehova.+

Maelezo ya Chini

Ao “nia.”
Ao “faida.”
Ao pengine, “kwa wale wenye kutafuta kifo.”
Ao “musumbufu.”
Ao “anajua jambo la kufanya.”
Ao “kata-midomo.”
Tnn., “yenye kuwa katika kifua.”
Ao “mwenye anapenda raha.”
Ao “musumbufu.”
Tnn., “atameza.”
Ao “eko.”
Ao “kushinda.”
Ao “Anaepusha nafsi yake.”
Ao “pamoja na mwenendo wa haya!”
Tnn., “atazungumuza milele.”
Ao “mutu munyoofu anafanya njia yake kuwa hakika.”