Mezali 11:1-31

  • Wenye kiasi wako na hekima (2)

  • Muasi-imani anapeleka wengine kwenye uharibifu (9)

  • “Mafanikio kupitia washauri wengi” (14)

  • Mutu mukarimu atafanikiwa (25)

  • Mwenye anategemea utajiri wake ataanguka (28)

11  Mizani* za uongo* ni chukizo kwa Yehova,Lakini kipimo chenye kuwa sawa* kinamufurahisha.+   Wakati kimbelembele kinakuja, haya itafuata,+Lakini wenye kiasi wako na hekima.+   Uaminifu-mushikamanifu wa wanyoofu ndio unawaongoza,+Lakini ujanja wa wadanganyifu utawaharibu.+   Mali haitakuwa* na faida yoyote siku ya kasirani kali,+Lakini haki ndiyo itaokoa katika kifo.+   Haki ya mwenye hana lawama inanyoosha njia yake,Lakini muovu ataanguka kwa sababu ya uovu wake mwenyewe.+   Haki ya watu wanyoofu itawaokoa,+Lakini wadanganyifu watanaswa na tamaa zao wenyewe.+   Wakati mutu muovu anakufa, tumaini lake linapotea;Na matumaini yenye kutegemea nguvu zake yanapotea pia.+   Mwenye haki anaokolewa katika taabu,Na muovu anakamata nafasi yake.+   Kwa kinywa chake muasi-imani* anamuharibu jirani yake,Lakini wenye haki wanaokolewa kwa ujuzi.+ 10  Wema wa wenye haki unafanya muji ushangilie,Na wakati waovu wanaangamia, kunakuwa vigelegele vya shangwe.+ 11  Muji unainuliwa kwa sababu ya baraka ya watu wanyoofu,+Lakini kinywa cha waovu kinaubomoa.+ 12  Mutu yeyote mwenye hana akili ya muzuri* anamuzarau jirani yake,Lakini mutu mwenye utambuzi wa kweli anabakia kimya.+ 13  Muchongezi anazunguka-zunguka akifunua mazungumuzo ya siri,+Lakini mutu mwenye kutumainika* anachunga siri.* 14  Wakati hakuna ufundi wa kuongoza,* watu wanaanguka,Lakini kuko mafanikio* kupitia washauri wengi.+ 15  Mutu yeyote mwenye anaahidi kulipia mugeni mukopo hakika ataumia,+Lakini mutu yeyote mwenye anaepuka* kupana mukono katika kiapo atakuwa salama. 16  Mwanamuke mwema* anapata utukufu,+Lakini watu wenye hawana huruma wanajikamatia utajiri. 17  Mutu mwenye fazili* anajiletea faida,*+Lakini mutu mwenye hana huruma anajiletea shida.*+ 18  Mutu muovu anapata mushahara wa udanganyifu,+Lakini mutu mwenye kupanda haki anapata zawabu ya kweli.+ 19  Mwenye kutetea haki bila kuyumba-yumba atapata uzima,+Lakini mwenye kufuatilia uovu anaelekea kwenye kifo. 20  Wale wenye kupotoka katika moyo ni chukizo kwa Yehova,+Lakini wale wenye njia yao haina lawama wanamufurahisha.+ 21  Ukuwe hakika na jambo hili:* Mutu muovu hatakosa kupewa azabu,+Lakini watoto wa mwenye haki wataponyoka. 22  Kama pete ya zahabu katika pua ya nguruweNi vile pia mwanamuke mwenye sura na umbo ya muzuri mwenye anakataa akili ya muzuri. 23  Tamaa ya wenye haki inaongoza kwenye mema,+Lakini tumaini la waovu linaongoza kwenye kasirani kali. 24  Mutu mumoja anatoa kwa ukarimu* na kujikuta na vitu vingi zaidi;+Mwingine anaima wengine kile wanapaswa kupewa, lakini anakuwa maskini.+ 25  Mutu mukarimu* atafanikiwa,*+Na ule mwenye kuburudisha wengine* yeye mwenyewe ataburudishwa.+ 26  Watu watalaani mwenye anaficha nafaka,Lakini watabariki mwenye anaiuzisha. 27  Mwenye anatafuta kwa bidii kutenda mema anatafuta kukubaliwa,+Lakini mwenye anatafuta ubaya—hakika ubaya ndio utamupata.+ 28  Mwenye kutegemea utajiri wake ataanguka,+Lakini wenye haki watasitawi kama majani.+ 29  Mutu yeyote mwenye kuleta taabu* juu ya watu wa nyumba yake atariti upepo,+Na mupumbavu atakuwa mutumishi wa mutu mwenye moyo wa hekima. 30  Tunda la mwenye haki ni muti wa uzima,+Na ule mwenye anapata nafsi* ni mwenye hekima.+ 31  Kama, kwa kweli, mwenye haki katika dunia anapewa zawabu,Itakuwa namna gani kwa muovu na kwa mutenda-zambi!+

Maelezo ya Chini

Ao “jiwe kamili la kupimia.”
Ao “Kilo.”
Ao “udanganyifu.”
Ao “Vitu vya maana havitakuwa.”
Ao “mutu mwenye hamuogope Mungu.”
Tnn., “iko katika ukosefu wa moyo.”
Tnn., “muaminifu katika roho.”
Tnn., “anafunika jambo.”
Ao “muongozo wa hekima.”
Ao “wokovu.”
Tnn., “anachukia.”
Ao “mwenye kuvutia.”
Ao “Mutu mwenye upendo mushikamanifu.”
Ao “anatendea mema nafsi yake.”
Ao “haya.”
Tnn., “Mukono kwa mukono.”
Tnn., “anasambaza.”
Ao “Nafsi yenye ukarimu.”
Tnn., “atanenepeshwa.”
Tnn., “mwenye kunywesha wengine kwa ukarimu.”
Ao “haya.”