Methali 6:1-35

  • Jihadhari kuhusiana na kutoa dhamana ya mkopo (1-5)

  • “Mwendee chungu, ewe mvivu” (6-11)

  • Mtu mwovu asiyefaa kitu (12-15)

  • Vitu saba ambavyo Yehova anachukia (16-19)

  • Jilinde dhidi ya mwanamke mwovu (20-35)

6  Mwanangu, ikiwa umemdhamini* jirani yako,+Ikiwa umempa mkono* mtu usiyemjua,+   Ikiwa umenaswa na ahadi yako,Ukakamatwa na maneno ya kinywa chako,+   Mwanangu, fanya hivi ili ujiokoe,Kwa maana umeanguka mikononi mwa jirani yako: Nenda ujinyenyekeze mwenyewe na kumsihi haraka jirani yako.+   Usiruhusu macho yako yapate usingizi,Wala kope zako kusinzia.   Jiokoe kama swala kutoka mikononi mwa mwindaji,Kama ndege kutoka mikononi mwa mwindaji wa ndege.   Mwendee chungu, ewe mvivu;+Zichunguze njia zake uwe na hekima.   Ingawa hana kamanda, ofisa, au mtawala,   Yeye hutayarisha chakula chake wakati wa kiangazi,+Na kukusanya chakula chake wakati wa mavuno.   Ewe mvivu, utaendelea kulala hapo mpaka lini? Utaamka lini kutoka katika usingizi wako? 10  Lala kidogo, sinzia kidogo,Kunja mikono kidogo ili upumzike,+ 11  Na umaskini wako utakuja kama jambazi,Na uhitaji wako kama mwanamume mwenye silaha.+ 12  Mtu mwovu asiyefaa kitu huzurura-zurura akisema maneno mapotovu;+ 13  Hukonyeza jicho lake,+ hutoa ishara kwa mguu wake, na kuashiria kwa vidole vyake. 14  Kwa moyo uliopotoka,Sikuzote anapanga njama za uovu+ na kueneza ugomvi.+ 15  Kwa hiyo, msiba wake utakuja ghafla;Atavunjwa mara moja naye hataweza kupona.+ 16  Kuna vitu sita ambavyo Yehova anachukia;Naam, vitu saba vinavyomchukiza: 17  Macho ya kiburi,+ ulimi wa uwongo,+ na mikono inayomwaga damu isiyo na hatia,+ 18  Moyo unaopanga njama za uovu,+ na miguu inayokimbilia haraka uovu, 19  Shahidi wa uwongo anayesema uwongo kila anapopumua,+Na mtu yeyote anayepanda ugomvi miongoni mwa ndugu.+ 20  Mwanangu, shika amri ya baba yako,Wala usiyaache mafundisho* ya mama yako.+ 21  Zifunge daima kuzunguka moyo wako;Zifunge shingoni mwako. 22  Unapotembea huku na huku, itakuongoza;Unapolala, itakulinda;Na unapoamka, itaongea nawe.* 23  Kwa maana amri hiyo ni taa,+Na sheria ni nuru,+Na makaripio ya nidhamu ndiyo njia ya uzima.+ 24  Yatakulinda dhidi ya mwanamke mwovu,+Dhidi ya ulimi unaoshawishi wa mwanamke mwasherati.*+ 25  Usiutamani urembo wake moyoni mwako+Wala kukubali akunase kwa macho yake yanayovutia, 26  Kwa maana kahaba humfanya mtu abaki tu na kipande cha mkate,+Lakini mke wa mwanamume mwingine huuwinda uhai wenye* thamani. 27  Je, mtu anaweza kukusanya moto kwenye kifua chake na mavazi yake yasiungue?+ 28  Au je, mtu anaweza kutembea juu ya makaa yanayowaka moto na miguu yake isiungue? 29  Ndivyo ilivyo kwa mtu yeyote anayelala na mke wa jirani yake;Hakuna yeyote anayemgusa mwanamke huyo atakayekosa kuadhibiwa.+ 30  Watu hawamdharau mwiziAkiiba ili ajishibishe* anapokuwa na njaa. 31  Lakini akipatikana, atalipa mara saba;Atatoa vitu vyote vyenye thamani vya nyumba yake.+ 32  Mtu yeyote anayefanya uzinzi na mwanamke hana busara;*Yule anayefanya hivyo anajiangamiza mwenyewe.+ 33  Atapata tu majeraha na kuvunjiwa heshima,+Na aibu yake haitafutiliwa mbali.+ 34  Kwa maana wivu humfanya mume awake hasira;Hataonyesha huruma anapolipiza kisasi.+ 35  Hatakubali fidia* yoyote;Hutamtuliza, hata ukimpa zawadi kubwa kadiri gani.

Maelezo ya Chini

Yaani, Unapomdhamini.
Tnn., “umemwekea dhamana.”
Au “usiiache sheria.”
Au “itakufundisha.”
Tnn., “mgeni.” Angalia Met 2:16.
Au “huiwinda nafsi yenye.”
Au “aijaze nafsi yake.”
Tnn., “amepungukiwa moyoni.”
Au “ridhaa.”