Urubyiruko

IBIBAZO URUBYIRUKO RWIBAZA

Ese nkwiriye kubatizwa?—Igice cya 3: Ni iki kimbuza kubatizwa?

Iyi ngingo ishobora kugufasha niba ujya wumva utewe ubwoba no kwiyegurira Yehova ukabatizwa.