Urubyiruko

IBIBAZO URUBYIRUKO RWIBAZA

Imbuga nkoranyambaga zingiraho izihe ngaruka?

Imbuga nkoranyambaga zirabata. Dore inama zagufasha kwirinda ko zigutesha igihe.

IMPAPURO Z’IMYITOZO

Uko wambara bigaragaza iki?

Urupapuro rw’umwitozo rwagufasha guhitamo neza ibyo wambara.

Amazina y'abantu bamwe na bamwe bavugwa muri iki kiciro yarahinduwe.