Soma ibirimo

Ababyeyi n’Abashakanye

Bibiliya ni igitabo kigenewe abantu bose, kirimo inama zagufasha kugira urugo rwiza no kurera abana bawe. a

a Amwe mu mazina avugwa muri izi ngingo yarahinduwe.

ABABYEYI N’ABASHAKANYE

Uko mwakwitoza kwihangana

Iyo abantu bashakanye ntibabura guhura n’ibibazo kuko baba badatunganye. Ubwo rero baba bagomba kwihangana cyane kugira ngo babane neza.

ABABYEYI N’ABASHAKANYE

Uko mwakwitoza kwihangana

Iyo abantu bashakanye ntibabura guhura n’ibibazo kuko baba badatunganye. Ubwo rero baba bagomba kwihangana cyane kugira ngo babane neza.

Umuryango

Kurera abana

Ibyasohotse

Umuryango wawe ushobora kugira ibyishimo

Ushobora kugira ibyishimo mu ishyingiranwa ryawe no mu muryango wawe uramutse ushyize mu bikorwa amahame ya Bibiliya.