Soma ibirimo

Ababyeyi n’Abashakanye

Bibiliya ni igitabo kigenewe abantu bose, kirimo inama zagufasha kugira urugo rwiza no kurera abana bawe. a

a Amwe mu mazina avugwa muri izi ngingo yarahinduwe.

NIMUKANGUKE!

Inama zagufasha kugira umuryango wishimye

Ni iki abagabo, abagore, ababyeyi n’abana bakora kugira ngo bagire umuryango mwiza?

NIMUKANGUKE!

Inama zagufasha kugira umuryango wishimye

Ni iki abagabo, abagore, ababyeyi n’abana bakora kugira ngo bagire umuryango mwiza?

Umuryango

Kurera abana

Ibyasohotse

Umuryango wawe ushobora kugira ibyishimo

Ushobora kugira ibyishimo mu ishyingiranwa ryawe no mu muryango wawe uramutse ushyize mu bikorwa amahame ya Bibiliya.