Soma ibirimo

Inyigisho za Bibiliya

Bibiliya itanga inama nziza kurusha izindi ku bibazo bikomeye duhura na byo mu buzima. Nubwo imaze imyaka myinshi yanditswe, inama zayo ntizijya zita agaciro. Iki gice kizakwereka ukuntu inama zo muri Bibiliya ari ingirakamaro.—2 Timoteyo 3:16, 17.

 

Ntucikwe!

IBIBAZO BISHINGIYE KURI BIBILIYA

Ese hariho ibyaha birindwi byicisha?

Iyo mvugo yakomotse he? Ni irihe tandukaniro riri hagati y’icyaha cyicisha n’ikiticisha?

IBIBAZO BISHINGIYE KURI BIBILIYA

Ese hariho ibyaha birindwi byicisha?

Iyo mvugo yakomotse he? Ni irihe tandukaniro riri hagati y’icyaha cyicisha n’ikiticisha?

Bibiliya yagufasha ite?

Amahoro n’ibyishimo

Bibiliya yafashije abantu benshi guhangana n’ibibazo, kudaheranwa n’agahinda no kugira intego mu buzima.

Kwizera Imana

Ukwizera gutuma ukomeza kwihangana kandi ukagira ibyiringiro by’igihe kizaza.

Ababyeyi n’Abashakanye

Abagize umuryango bahura n’ibibazo byinshi. Ariko inama Bibiliya itanga zishobora gutuma umuryango ugira ibyishimo.

Inama zigenewe urubyiruko

Menya uko Bibiliya yafasha urubyiruko guhangana n’ibibazo rukunze guhura na byo.

Imyitozo igenewe abana

Imyitozo ishingiye kuri Bibiliya yagufasha kwigisha abana bawe amahame yo muri Bibiliya.

Icyo Bibiliya ibivugaho

Ibibazo bishingiye kuri Bibiliya

Ibisubizo by’ibibazo bishingiye kuri Bibiliya urugero nk’ibyerekeye Imana, Yesu, umuryango imibabaro n’ibindi.

Ibisobanuro by’imirongo yo muri Bibiliya

Reba ibisobanuro by’amagambo n’imirongo yo muri Bibiliya abantu bakunze gukoresha.

Ibikoresho bidufasha kwiga Bibiliya

Hitamo uburyo buzatuma kwiga Bibiliya bigushimisha.

Bibiliya n’Amateka

Kurikira inkuru ishishikaje igaragaza inkomoko ya Bibiliya. Suzuma ibimenyetso byemeza ko ivuga ukuri ku birebana n’amateka n’impamvu dukwiriye kuyiringira.

Bibiliya na siyansi

Ese Bibiliya ihuza na siyansi? Kugereranya ibyo Bibiliya ivuga n’ibyo abahanga mu bya siyansi bagezeho bishobora kugufasha.

Igana Bibiliya n'abahamya ba Yehova

Kuki ukwiriye kwiga Bibiliya?—Videwo yose

Bibiliya itanga ibisubizo by’ibibazo bikomeye abantu babarirwa muri za miriyoni bo ku isi bibaza. Ese nawe wifuza kuba muri abo?

Kwiga Bibiliya bikorwa bite?

Ku isi hose, Abahamya ba Yehova bazwiho gukora umurimo wo kwigisha Bibiliya ku buntu. Irebere uko bikorwa.

Saba gusurwa n’Abahamya ba Yehova

Saba ko hagira Umuhamya ugusura kugira ngo muganire kuri Bibiliya, cyangwa wuzuze ku rubuga rwacu usaba kwiga Bibiliya ku buntu.