JW Language ni porogaramu yakozwe n’Abahamya ba Yehova igamije gufasha abantu biga indimi kumenya amagambo menshi, no kurushaho gukoresha ururimi biga mu murimo wo kubwiriza cyangwa mu materaniro y’itorero.