Ubufasha kuri interineti

Gukoresha JW.ORG

Menya uko wakoresha urubuga rwa jw.org. Uko wakogoga, ugakora ubushakashatsi cyangwa ukavana ibintu kuri urwo rubuga. Iyigishe uko wakoresha urwo rubuga, usoma ibibazo abantu bakunda kwibaza.

Televiziyo ya JW

Ubufasha kuri televiziyo y’Abahamya ba Yehova yo kuri interineti: tv.jw.org. Menya byinshi ku bihereranye n’ibiganiro bica kuri iyo televiziyo, videwo n’ibindi.

JW Library

Soma kandi wige Bibiliya ukoresheje Bibiliya y’Ubuhinduzi bw’isi nshya. Gereranya imirongo ya Bibiliya n’izindi Bibiliya zitandukanye.

JW Library Sign Language

Vana kuri interineti videwo za Bibiliya n’ibindi bitabo, mu rurimi rw’amarenga ubishyire ku gikoresho cya elegitoroniki.

Watchtower Library

Isomero ririmo Bibiliya zitandukanye, ibitabo hamwe n’ibikoresho by’ubushakashatsi bidufasha kwiga Bibiliya.

JW Language

Iyi porogaramu irimo ibintu dukenera mu murimo wo kubwiriza biri mu ndimi nyinshi. Harimo udukarita, uko abene rurimi baruvuga, uko ururimi rwandikwa n’ibindi.