Ubufasha kuri interineti

Gukoresha JW.ORG

Menya uko wakoresha urubuga rwa jw.org. Uko wakogoga, ugakora ubushakashatsi cyangwa ukavana ibintu kuri urwo rubuga. Iyigishe uko wakoresha urwo rubuga, usoma ibibazo abantu bakunda kwibaza.

Televiziyo ya JW

Menya uko wareba videwo, harimo n’izafatiwe muri sitidiyo ya Televiziyo ya JW, unyuze kuri jw.org cyangwa kuri tereviziyo yawe.

JW Library

Soma kandi wige Bibiliya ukoresheje Bibiliya y’Ubuhinduzi bw’isi nshya. Gereranya imirongo ya Bibiliya n’izindi Bibiliya zitandukanye.

JW Library mu rurimi rw’amarenga

Vanaho kandi urebe Bibiliya n’ibindi bitabo mu rurimi rw’amarenga ukoresheje pororgaramu yo mu gikoresho cyawe kigendanwa.

Watchtower Library

Isomero ririmo Bibiliya zitandukanye, ibitabo hamwe n’ibikoresho by’ubushakashatsi bidufasha kwiga Bibiliya.

JW Language

Iyi porogaramu irimo ibintu dukenera mu murimo wo kubwiriza biri mu ndimi nyinshi. Harimo udukarita, uko abene rurimi baruvuga, uko ururimi rwandikwa n’ibindi.