Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

JW Library

JW Library

JW Library ni porogaramu yakozwe n’Abahamya ba Yehova. Irimo Bibiliya zitandukanye, ibitabo n’udutabo bifasha abantu kwiga Bibiliya.

 

Ibiri muri JW Library

Menya uko wakoresha ibiri muri porogaramu ya JW Library.

Uko JW Library ikora—Android

Menya uko wakoresha JW Library ku bikoresho bya Android.

Uko wavana za Bibiliya kuri interineti n’uko wazikoresha​—Android

Menya uko wavana za Bibiliya kuri interineti n’uko wazikoresha muri JW Library ku bikoresho bya Android.

Kuvanaho ibitabo no kubikoresha​—Android

Menya uko wavana ibitabo ku rubuga n’uko wabikoresha kuri JW Library mu bikoresho bikoresha Android.

Uko washyira utumenyetso aho wahagarikiye usoma n’uko wadukoresha—Android

Menya uko wakoresha utumenyetso tugaragaza aho ugeze usoma muri JW Library ikoreshwa ku bikoresho bigendanwa.

Uko wakongera kubona imirongo wigeze gusoma—Android

Menya uko wakoresha agace kerekana ibyo wigeze gufungura kuri JW Library ikorana n’ibikoresho bigendanwa.

Uburyo bwo gusoma—Android

Menya uko wakoresha uburyo bwo guhindura umwandiko ku bikoresho bigendanwa bikoresha JW Library ikorana na Android.

Uko washaka muri Bibiliya no mu bindi bitabo—Android

Menya uko wakoresha ikintu muri Bibiliya cyangwa mu gitabo, ku bikoresho birimo JW Library bikorana na Android.

Gutegura ukoresheje amabara—Android

Menya uko wategura ukoresheje amabara muri JW Library ku gikoresho gikorana na Android.

Uko washyira JW Library mu gikoresho cyawe utanyuze mu bubiko bwa porogaramu—Android

Niba udashobora gushyira JW Library mu gikoresho cyawe cya Android utanyuze mu bubiko busanzwe bwa porogaramu, ushobora gukoresha ubundi buryo bwa JW Library Android package (APK).

Ibibazo abantu bakunze kwibaza​—JW Library (Android)

Menya ibisubizo by’ibibazo abantu bakunze kwibaza.

Tangira gukoresha JW Library​—iOS

Menya uko wakoresha kuri terefone yawe ya iOS porogaramu ya JW Library.

Uko wavana Bibiliya ku rubuga n’uko wazikoresha​—iOS

Menya uko wavana Bibiliya ku rubuga n’uko wazikoresha mu gikoresho cyawe cya iOS.

Uko wavana ibitabo ku rubuga n’uko wabikoresha​—iOS

Menya uko wavana ibitabo ku rubuga n’uko wabikoresha muri porogaramu ya JW Library ku gikoresho cyawe cya iOS.

Utumenyetso tugaragaza aho ugeze usoma n’uko wadukoresha​—iOS

Menya uko washyira akamenyetso ahantu runaka muri porogaramu ya JW Library ku bikoresho bya iOS.

Ibyo wigeze gufungura​ iOS

Menya uko wakoresha ibyo wigeze gufungura muri porogaramu ya JW Library ku bikoresho bikoreshwa na iOS.

Kugira icyo uhindura ku mwandiko​—iOS

Menya uko wagira icyo uhindura ku mwandiko muri porogaramu ya JW Library ku bikoresho bikoresha iOS.

Uko washakisha muri Bibiliya cyangwa mu gitabo—iOS

Menya uko washakisha muri Bibiliya cyangwa mu gitabo n’ingingo yo mu gitabo Étude perspicace des Écritures wifashishije porogaramu ya JW Library ku gikoresho cya iOS.

Gutegura ukoresheje amabara​ iOS

Menya uko wategura ukoresheje amabara muri porogaramu ya JW Library ku bikoresho bya elegitoroniki bikoreshwa na iOS.

Ibibazo abantu bakunze kwibaza​—JW Library (iOS)

Menya ibisubizo by’ibibazo abantu bakunze kwibaza.

Tangira gukoresha JW Library—Windows

Menya uko wakoresha porogaramu ya JW Library ku bikoresho bikorana na Windows.

Uko wavana Bibiliya ku rubuga n’uko wazikoresha—Windows

Menya uko wavana Bibiliya ku rubuga n’uko wazikoresha JW Library ku gikoresho gikorana na Windows.

Uko wavana ibitabo ku rubuga n’uko wabikoresha—Windows

Menye uko wavana ibitabo ku rubuga n’uko wabikoresha muri JW Library ku bikoresho bya Windows.

Utumenyetso tugaragaza aho ugeze usoma n’uko wadukoresha—Windows

Menya uko washyiraho utumenyetso tugaragaza aho ugeze usoma n’uko wadukoresha muri JW Library, ku bikoresho bya Windows.

Ibyo wigeze gufungura—Windows

Menya uko wabona ibyo wigeze gusoma ukoresheje porogaramu ya JW Library ku bikoresho bikorana na Windows.

Kugira icyo uhindura ku mwandiko—Windows

Menya uko wagira icyo uhindura ku mwandiko kuri JW Library ikorana na Windows.

Uko washakisha muri Bibiliya cyangwa mu gitabo—Windows

Menya uko washakisha muri Bibiliya cyangwa mu gitabo kuri JW Library ikorana na Windows.

Gutegura ukoresheje amabara—Windows

Menya uko wategura ukoresheje amabara kuri JW Library ikorana na Windows.

Uko washyira JW Library mu gikoresho cyawe mu gihe udashobora kugera App Store—Windows

Niba udashobora gushyira JW Library mu gikoresho cyawe cya Windows unyuze mu bubiko bwa porogaramu, ushobora kuyishyiramo ukoresheje uburyo busanzwe, wifashishije ifayili ya JW Library Windows installer.

Ibibazo abantu bakunze kwibaza​—JW Library (Windows)

Shaka ibisubizo by’ibibazo abantu bakunze kwibaza.