JW Library ni porogaramu yakozwe n’Abahamya ba Yehova. Irimo Bibiliya zitandukanye, ibitabo n’udutabo bifasha abantu kwiga Bibiliya.