Soma ibirimo

Ibitabo n’udutabo byagufasha kwiga Bibiliya

Iga ingingo zitandukanye zo muri Bibiliya, wifashishije ibi bitabo n’udutabo ushobora no kuvana kuri interineti. Nanone ibitabo byafashwe amajwi na videwo zo mu rurimi rw’amarenga biboneka mu ndimi nyinshi.

Hitamo ururimi ushaka, maze ukande ahanditse ngo Shakisha kugira ngo ubone ibitabo biboneka muri urwo rurimi n’ubwoko bibonekamo. Andikamo amwe mu magambo agize umutwe w’igitabo kugira ngo ubone igitabo wifuza.

 

REBA

Hari ihinduka riba ryarakozwe ku bitabo byo kuri interineti riba ritarakorwa ku bitabo bicapye.