Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

JW LIBRARY

Ibiri muri JW Library

Ibiri muri JW Library

Ibintu bigize Bibiliya

  • Muri Bibiliya esheshatu hitamo iyo ushaka.

  • Kanda ku murongo w’Ibyanditswe maze ugereranye uko uvugwa muri Bibiliya zitandukanye.

  • Reba ibisobanuro bifitanye isano n’umurongo ukanda ku kanyenyeri kagaragaza ibisobanuro byo hasi ku ipaji cyangwa ukande ku nyuguti iranga impuzamirongo.

 

Uko wayikoresha

  • Jyana iburyo cyangwa ibumoso kugira ngo urambure igitabo mu buryo bwihuse.

  • Shyira utumenyetso ku murongo cyangwa ku gice urimo usoma kugira ngo uze kongera kuhabona bitakugoye.

  • Jya mu byo wafunguye kugira ngo uhite ugera ku byo uherutse gusoma.

  • Jya ahanditse ngo “Shakisha” kugira ngo ubone amagambo cyangwa interuro wifuza mu gitabo urimo usoma.

  • Reba ibitabo wakoresha mu materaniro.