Soma ibirimo

Kurambagiza

Ese ubu ni ubucuti gusa?—Igice cya 1: Ibyo mbona bisobanura iki?

Dore inama zagufasha kumenya niba umuntu agukunda cyangwa niba muri incuti bisanzwe.

Ese ubu ni ubucuti gusa?—Igice cya 2: Ibyo nkora byerekana iki?

Ese incuti yawe ishobora gutekereza ko imishyikirano mufitanye atari ubucuti busanzwe? Reba inama zagufasha.

Ese ni urukundo nyakuri cyangwa ni agahararo?

Menya aho urukundo nyakuri n’urukundo rw’agahararo bitandukaniye.

Ese kugirana ubucuti budafite intego nta cyo bitwaye?

Mu by’ukuri ubucuti budafite intego ni iki? Kuki hari abantu bagirana ubucuti nk’ubwo? Bigira izihe ngaruka?

Urukundo nyakuri ni iki?

Amahame yo muri Bibiliya ashobora gufasha Abakristo guhitamo neza uwo bazabana no gukomeza kugaragarizanya urukundo nyakuri bamaze gushakana.

Ese niteguye kurambagiza?

Ibintu bitanu byagufasha kumenya niba witeguye kurambagiza no gushaka.

Ni iki nakwitega mu ishyingiranwa? Igice cya 1

Ni izihe nyungu uzabona mu ishyingiranwa kandi se ni izihe ngorane uzahura na zo?

Ni iki nakwitega mu ishyingiranwa? Igice cya 2

Menya uko wahangana n’ibyo utari witeze mu ishyingiranwa.

Ese uyu ni we dukwiranye?

Wakora iki ngo wirinde kureba ibigaragarira amaso gusa, maze umenye incuti yawe neza?

Ese Abahamya ba Yehova bafite amategeko agenga ibyo kurambagiza?

Ese kurambagiza ni ukwishimisha cyangwa ni ikintu gikomeye kurushaho?

Ese duhagarike ubucuti twari dufitanye?​—Igice cya 1

Abashyingiranywe babana akaramata. Ku bw’ibyo, niba ushidikanya ku muntu murimo murambagizanya, ntukirengagize ibyiyumvo byawe!

Ese duhagarike ubucuti twari dufitanye?—Igice cya 2

Guhagarika ubucuti ntibyoroshye. Ni ubuhe buryo bwiza wabikoramo?

Icyo wakora mu gihe ubenzwe

Ese ubuzima bushobora gukomeza nyuma yo kubabazwa n’uko bakubenze?