Soma ibirimo

INAMA ZIGENEWE UMURYANGO | ABASHAKANYE

Umuryango wishimye: Garagariza uwo mwashakanye ko umwitaho

Umuryango wishimye: Garagariza uwo mwashakanye ko umwitaho

Kugaragariza urukundo uwo mwashakanye no kumwitaho bizatuma umuryango wanyu ugira ibyishimo.