Soma ibirimo

URUPAPURO RW’IMYITOZO

Ntugatezuke ku byo wiyemeje

Urupapuro rw’umwitozo rwagufasha kudatezuka ku cyemezo wafashe cyo kumvira itegeko ry’Imana ryo kudakora imibonano mpuzabitsina mbere yo gushaka.

Uko wacecekesha abakunnyuzura bifashishije interineti

Uyu mwitozo uzagufasha kumenya ibyiza n’ibibi by’imyanzuro wafata n’uko wacecekesha abakunnyuzura bakoresheje interineti.

Uko wakoresha neza amafaranga

Ifashishe uru rupapuro rw’umwitozo ugereranye ibyo ukeneye n’ibyo wifuza, maze urebe niba bihuje n’amafaranga uba waragennye.

Imico wakwitoza n’umuntu wakwigana

Uru rupapuro rw’umwitozo rwagufasha kumenya umuntu wahitamo kwigana.