Soma ibirimo

IMYITOZO ISHINGIYE KURI BIBILIYA

Jya wemera gukosorwa wicishije bugufi

Menya uko Dawidi yihannye icyaha yakoranye na Batisheba, umenye n’impamvu Yehova yamubabariye. Vana uwo mwitozo kuri interineti, usome iyo nkuru yo muri Bibiliya kandi ugerageze gusa n’ureba ibivugwamo!