Soma ibirimo

URUPAPURO RW’IMYITOZO

Kuki nemera ko Imana ibaho?

Koresha uru rupapuro rw’imyitozo kugira ngo ushimangire imyizerere yawe y’uko Umuremyi abaho.

Uko wacecekesha abakunnyuzura bifashishije interineti

Uyu mwitozo uzagufasha kumenya ibyiza n’ibibi by’imyanzuro wafata n’uko wacecekesha abakunnyuzura bakoresheje interineti.

Uko wakoresha neza amafaranga

Ifashishe uru rupapuro rw’umwitozo ugereranye ibyo ukeneye n’ibyo wifuza, maze urebe niba bihuje n’amafaranga uba waragennye.

Imico wakwitoza n’umuntu wakwigana

Uru rupapuro rw’umwitozo rwagufasha kumenya umuntu wahitamo kwigana.