Soma ibirimo

IMYITOZO ISHINGIYE KURI BIBILIYA

Uko wabona incuti nyancuti

Isomo twavana kuri Yonatani na Dawidi. Vanaho umwitozo, usome iyo nkuru muri Bibiliya kandi use nk’ureba ibirimo biba.