Soma ibirimo

Jya kuri meni ya kabiri

Abahamya ba Yehova

Ikinyarwanda

IMYITOZO ISHINGIYE KURI BIBILIYA

Imyitozo ishingiye kuri Bibiliya

Uko wabona incuti nyancuti

Isomo twavana kuri Yonatani na Dawidi. Vanaho umwitozo, usome iyo nkuru muri Bibiliya kandi use nk’ureba ibirimo biba.

Jya wemera gukosorwa wicishije bugufi

Ni irihe somo wigira ku kuntu Natani yegereye Dawidi ngo amukosore?

Imana yakijije Hezekiya

Suzuma uko iyi nkuru yo muri Bibiliya yagufasha kunonosora amasengesho yawe.

Irinde irari ridakwiriye

Kora uyu mwitozo, maze use n’ureba inkuru ya Dawidi na Batisheba. Ni irihe somo twavanamo?