Soma ibirimo

Imyitozo ishingiye kuri Bibiliya

Iyi myitozo igamije gufasha abakiri bato gusobanukirwa Bibiliya. Vanaho buri mwitozo, usome inkuru yo muri Bibiliya maze use n’ureba ibivugwa muri izo nkuru.