Ġob 33:1-33

  • Eliħu jikkoreġi lil Ġob talli hu ġust f’għajnejh stess (1-33)

    • Tinsab fidwa (24)

    • Jerġaʼ jkollu l-enerġija taʼ żagħżugħ (25)

33  “Imma issa, jekk jogħġbok Ġob, ismaʼ kliemi,Ismaʼ dak kollu li se ngħid.   Se jkolli niftaħ ħalqi;Ilsieni se jitkellem.   Dak li se ngħid ġej mill-onestà taʼ qalbi,U b’xofftejja se ngħid b’mod sinċier dak li naf.   Alla għamilni permezz tal-ispirtu tiegħu,Dak li Jistaʼ Kollox tani l-ħajja bin-nifs tiegħu.   Wiġibni jekk int kapaċi;Ara x’se tgħid quddiemi;Kun lest li tiddefendi l-każ tiegħek.   Jien bħalek f’għajnejn l-Alla l-veru;Anki jien mit-tafal magħmul.   Għalhekk, m’għandekx għalfejn titwerwer minni,M’iniex se nkissrek bi kliemi.   Imma jien smajtek titkellem,U int għedt dan iktar minn darba:   ‘Jien mhux ħati, m’għamilt xejn ħażin;Jien nadif, ma żbaljajtx. 10  Imma Alla jsib għal xiex jiħodha kontrija;Hu jqisni bħala għadu tiegħu. 11  Hu jorbotli saqajja.* Joqgħod għassa għal kull fejn immur.’ 12  Imma int m’għandekx raġun tgħid hekk, allura se nwieġbek: Alla hu ħafna iktar għaref mill-bniedem. 13  Għala qed tgerger kontrih? Għax ma takx tweġiba għal dak kollu li għedt? 14  Alla jitkellem għal darba wara l-oħra,Imma ħadd ma jagħti kas. 15  Hu jagħmel dan f’ħolma, f’viżjoni billejl,Meta n-nies jorqdu fil-fond,Waqt li jkunu reqdin fis-sodda tagħhom. 16  Hu jkellimhom f’widnejhomU jgħidilhom x’għandhom jagħmlu. 17  B’hekk iwaqqaf bniedem milli jagħmel il-ħażinU jipproteġih mill-kburija. 18  Alla jsalvalu ħajtu* mill-ħofra*U jsalvah milli jmut bix-xabla.* 19  Bniedem jistaʼ jitgħallem xi ħaġa anki meta jkun muġugħ fis-soddaU meta l-għadam tiegħu juġgħu l-ħin kollu. 20  Tant ikun muġugħ li anki l-ħobż jitqażżeż,U lanqas l-aqwa ikel ma jkun irid jiekol. 21  Hu jirqaq ħafna,U jsir għadma u ġilda.* 22  Ħajtu* qed tersaq qrib il-ħofra,*Qrib dawk li jridu joqtluh. 23  Imma jekk imur anġlu* għandu,Wieħed minn elf li jaqbeż għalih,Biex jgħidlu x’inhu tajjeb, 24  Imbagħad Alla jurih ħniena u jgħid,‘Tħallihx jinżel fil-ħofra!* Sibt fidwa* biex neħilsu! 25  Ħa jsir* b’saħħtu iktar minn meta kien żagħżugħ;Ħa jerġaʼ jkollu l-enerġija bħal meta kien żagħżugħ.’ 26  Hu jitlob bil-ħniena lil Alla u dan jaċċettah. Se jgħajjat bil-ferħ meta jara wiċċ Alla,U Alla jerġaʼ jqisu raġel tajjeb. 27  Dan jgħid* lil oħrajn,‘Jien dnibt u aġixxejt ħażin,Imma ma ħadtx dak li ħaqqni.* 28  Hu ħelisni milli mmur fil-ħofra,*U jien se nkompli ngħix.’ 29  Għal darba wara l-oħra,Alla jagħmel dawn l-affarijiet għal bniedem 30  Biex isalvah mill-ħofra*U jkun jistaʼ jgawdi l-ħajja. 31  Ġob, oqgħod attent u ismagħni! Ibqaʼ kwiet, u jien inkompli nitkellem. 32  Imma jekk għandek xi ħaġa x’tgħid, wiġibni. Tkellem, għax nixtieq nuri li int innoċenti. 33  Imma jekk m’għandekx x’tgħid, ismaʼ lili;Ibqaʼ kwiet, u jien ngħallmek l-għerf.”

Noti taʼ taħt

Letteralment “iqegħedli saqajja fil-qjud.” Ara Termini tal-Bibbja Spjegati.
Letteralment “ruħu.”
Jew “mill-qabar.”
Jew “b’arma.”
Jew “għadmu jinkixef.”
Letteralment “Ruħu.”
Jew “il-qabar.”
Letteralment “messaġġier.”
Jew “fil-qabar.”
Jew “Ħa jsir laħmu.”
Letteralment “ikanta.”
Jew forsi “U ma ggwadanjajtx minnu.”
Jew “fil-qabar.”
Jew “mill-qabar.”