Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

KAPITEL FIRE

Hvem er Jesus Kristus?

Hvem er Jesus Kristus?
  • Hvilken særlig betydning har Jesus Kristus?

  • Hvor kom han fra?

  • Hvordan var han som menneske?

1, 2. (a) Hvorfor er dét at man har kendskab til en berømt person, ikke ensbetydende med at man virkelig kender den pågældende? (b) Hvilken forvirring hersker der om Jesus?

DER findes mange berømte mennesker i verden. Nogle er kendt i det lokalsamfund, den by eller det land de bor i. Andre er verdenskendte. Men det at kende en berømt persons navn betyder ikke at man virkelig kender den pågældende. Det betyder ikke at man kender vedkommendes baggrund i detaljer og véd hvordan han eller hun er som menneske.

2 Overalt i verden har folk hørt om Jesus Kristus selvom det er cirka 2000 år siden han levede her på jorden. Men hvem var han egentlig? Det hersker der stor forvirring om. Nogle siger at han blot var en profet. Andre hævder at han bare var et godt menneske. Andre igen mener at Jesus er Gud, og at han derfor bør tilbedes.

3. Hvorfor har det stor betydning for dig at vide hvem Jesus virkelig er?

3 Det har stor betydning for dig at du ved hvem Jesus virkelig er. Hvorfor? Fordi Bibelen siger: „Dette betyder evigt liv: at de lærer dig at kende, den eneste sande Gud, og den som du har udsendt, Jesus Kristus.“ (Johannes 17:3) Nøjagtig kundskab om Jehova Gud og Jesus Kristus kan altså føre til evigt liv i et paradis på jorden. (Johannes 14:6) Jesus er desuden det bedste eksempel vi kan følge når det gælder vores livsførelse og den måde vi behandler andre på. (Johannes 13:34, 35) Det første kapitel i denne bog handlede om hvem Gud er. Nu skal vi se hvad Bibelen lærer om Jesus Kristus.

DEN LOVEDE MESSIAS

4. Hvad betyder titlerne „Messias“ og „Kristus“?

4 Længe før Jesus blev født, var det i Bibelen blevet forudsagt at Gud ville sende en der ville fremstå som Messias, eller Kristus. Titlerne „Messias“ (der kommer fra hebraisk) og „Kristus“ (der kommer fra græsk) betyder begge „den salvede“. Denne person ville blive salvet, det vil sige udnævnt af Gud, til at varetage en særlig opgave. Den store betydning Messias har i forbindelse med opfyldelsen af Guds løfter, og de måder han kan gavne os på allerede nu, vil vi se på i nogle senere kapitler i bogen. Før Jesus blev født, var der uden tvivl mange som spekulerede over hvem der ville vise sig at være Messias.

5. Hvad var Jesu disciple helt overbeviste om i forbindelse med Jesus?

5 I det første århundrede var Jesu disciple fuldstændig overbeviste om at Jesus var den forudsagte Messias. (Johannes 1:41) En af dem, Simon Peter, sagde ligeud til ham: „Du er Messias.“ (Mattæus 16:16) Men hvordan kunne disciplene — og hvordan kan vi — være sikre på at Jesus virkelig var den lovede Messias?

6. Forklar hvordan Jehova havde gjort det muligt for sine trofaste tjenere at identificere Messias når han kom.

6 Før Jesu tid havde Guds profeter forudsagt mange detaljer vedrørende Messias; enkeltheder som kunne hjælpe andre til at identificere ham når han kom. Man kan illustrere det på følgende måde. Forestil dig at du skulle hente en person du aldrig før havde set, på en travl banegård eller i en stor lufthavn. Ville det ikke være en stor hjælp hvis en eller anden gav dig nogle få oplysninger om vedkommende i forvejen? Gennem Bibelens profeter gav Jehova en temmelig detaljeret beskrivelse af hvad Messias ville udrette, og hvad han ville komme ud for i sit liv. Opfyldelsen af disse mange profetier ville gøre det let for Guds trofaste tjenere at identificere Messias.

7. Nævn to af de profetier der gik i opfyldelse på Jesus.

7 Lad os tage et par eksempler. Mere end 700 år før den lovede Messias blev født, forudsagde profeten Mika at det ville ske i Betlehem, en lille by i Judas land. (Mika 5:2) Og hvor blev Jesus født? I Betlehem! (Mattæus 2:1, 3-9) Et andet eksempel drejer sig om profetien i Daniel 9:25, en profeti som mange hundrede år i forvejen forudsagde nøjagtig hvornår Messias ville fremstå — nemlig i år 29. * Opfyldelsen af disse og mange andre profetier viser at Jesus var den lovede Messias.

Da Jesus blev døbt, blev han Messias, eller Kristus

8, 9. Hvilket bevis for at Jesus var Messias, blev givet ved hans dåb?

8 Endnu et bevis for at Jesus var Messias, blev givet i slutningen af år 29. Det var det år Jesus gik ned til Johannes Døber for at blive døbt i Jordanfloden. Jehova havde lovet at give Johannes et tegn så han kunne vide hvem der var Messias. Dette tegn fik han da Jesus blev døbt. Bibelens beretning lyder: „Efter at Jesus var blevet døbt, steg han straks op af vandet; og se, himlene åbnedes, og han så Guds ånd dale ned som en due og komme over ham. Se! Der var også en stemme fra himlene som sagde: ’Denne er min søn, den elskede, som jeg har godkendt.’“ (Mattæus 3:16, 17) Efter at have set og hørt hvad der skete, var Johannes ikke længere i tvivl om at Jesus var udsendt af Gud. (Johannes 1:32-34) I det øjeblik Guds ånd, eller virksomme kraft, blev udgydt over Jesus, blev han Messias, eller Kristus, den der er udnævnt til at være leder og konge. — Esajas 55:4.

9 Opfyldelsen af de bibelske profetier og Jehova Guds eget udsagn viser tydeligt at Jesus var den lovede Messias. Bibelen giver også svar på to andre vigtige spørgsmål angående Jesus: Hvor kom han fra? Og hvordan var han som menneske?

HVOR KOM JESUS FRA?

10. Hvad står der i Bibelen om Jesu liv før han kom til jorden?

10 Bibelen siger at Jesus havde levet i himmelen før han kom til jorden. I Mikas profeti stod der at Messias ville blive født i Betlehem, og at hans udspring var „fra en fjern fortids dage“. (Mika 5:2) Ved flere lejligheder gav Jesus også selv udtryk for at han havde levet i himmelen før han blev født som menneske på jorden. (Johannes 3:13; 6:38, 62; 17:4, 5) Som åndeskabning i himmelen havde Jesus et særligt forhold til Jehova.

11. Hvordan fremgår det af Bibelen at Jesus er den dyrebareste søn Jehova har?

11 Jesus er af gode grunde Jehovas dyrebareste søn. For det første bliver han kaldt „al skabnings førstefødte“, eftersom han var det første Gud skabte. * (Kolossenserne 1:15) For det andet er denne søn af Gud noget særligt fordi han er den „enestefødte søn“. (Johannes 3:16) Det betyder at Jesus er den eneste der er skabt direkte af Gud selv. For det tredje er han den eneste som Gud gjorde brug af i forbindelse med skabelsen af alt andet. (Kolossenserne 1:16) Og for det fjerde omtales Jesus som „Ordet“. (Johannes 1:14) Det fortæller os at han talte på Guds vegne, uden tvivl ved at viderebringe oplysninger og anvisninger til Guds andre skabninger, både engle og mennesker.

12. Hvorfra ved vi at den førstefødte søn ikke er lig Gud?

12 Er Guds førstefødte søn lig Gud, sådan som nogle mener? Det stemmer ikke med det Bibelen lærer. Som nævnt i den foregående paragraf blev Sønnen skabt. Han havde altså en begyndelse, hvorimod Jehova Gud er uden begyndelse og uden ende. (Salme 90:2) Den enestefødte søn har aldrig så meget som overvejet at prøve at blive lig sin Far. I Bibelen står der tydeligt at Faderen er større end Sønnen. (Johannes 14:28; 1 Korinther 11:3) Kun Jehova er „Gud den Almægtige“. (1 Mosebog 17:1) Han har ingen ligemand. *

13. Hvad betyder det når Bibelen kalder Sønnen for „den usynlige Guds billede“?

13 Jehova og hans førstefødte søn har kunnet glæde sig over et nært og kærligt forhold til hinanden i milliarder af år — længe før himmelens stjerner og jorden blev skabt. (Johannes 3:35; 14:31) Sønnen var som sin Far. Det er derfor Bibelen kalder ham „den usynlige Guds billede“. (Kolossenserne 1:15) Ligesom en søn af et menneske kan ligne sin far meget på forskellige områder, genspejlede denne himmelske søn sin Fars egenskaber og personlighed.

14. Hvordan gik det til at Jehovas enestefødte søn blev født som menneske?

14 Jehovas enestefødte søn var villig til at forlade himmelen og komme ned til jorden for at leve her som menneske. Men hvordan var det muligt for en åndeskabning at blive født som menneske, tænker du måske. Det var det også kun fordi Jehova udførte et mirakel. Han overførte sin førstefødte søns liv fra himmelen til den jødiske jomfru Marias moderliv. Ingen jordisk far var involveret. Derfor kunne Maria føde en fuldkommen søn, og hun gav ham navnet Jesus. — Lukas 1:30-35.

HVORDAN VAR JESUS SOM MENNESKE?

15. Hvorfor kan vi sige at vi kan lære Jehova bedre at kende gennem Jesus?

15 Det Jesus sagde og gjorde mens han var på jorden, kan hjælpe os til at lære ham godt at kende. Og ikke nok med det. Ved at lære Jesus at kende kan vi også lære Jehova bedre at kende. Hvordan kan det være? Fordi Jesus var en fuldkommen genspejling af sin Far. Jesus sagde til en af sine disciple: „Den der har set mig, har også set Faderen.“ (Johannes 14:9) De fire af Bibelens bøger som kaldes evangelierne — skrevet af Mattæus, Markus, Lukas og Johannes — giver os mange oplysninger om Jesus Kristus, både om hans gerninger, hans egenskaber og hans liv i øvrigt.

16. Hvad var Jesu vigtigste budskab, og hvor stammede hans lære fra?

16 Jesus var kendt som „Lærer“. (Johannes 1:38; 13:13) Hvad underviste han i? Først og fremmest fortalte han andre „den gode nyhed om riget“ — det vil sige Guds rige, det herredømme som Gud gennem Kristus vil udøve over hele jorden, og som vil betyde evige velsignelser for de mennesker der adlyder ham. (Mattæus 4:23) Hvor kom dette budskab fra? Det forklarede Jesus selv: „Den lære jeg fører er ikke min, men hans som har sendt mig.“ (Johannes 7:16) Jesus vidste at det var hans Fars ønske at mennesker skulle høre den gode nyhed om Riget. I kapitel 8 kan du få mere at vide om Guds rige og hvad det vil udrette.

17. Hvor underviste Jesus, og hvorfor gjorde han sig store anstrengelser for at undervise folk?

17 Hvor underviste Jesus? Overalt hvor der var mennesker — på landet, i byer, i landsbyer, på markedspladser og i folks hjem. Jesus forventede ikke at folk skulle komme til ham. Nej, han opsøgte dem. (Markus 6:56; Lukas 19:5, 6) Jesus gjorde sig store anstrengelser for at forkynde Guds rige og undervise folk og brugte en stor del af sin tid på dette arbejde. Hvorfor? Fordi det var Guds vilje. Jesus gjorde altid sin Fars vilje. (Johannes 8:28, 29) Men han gjorde det også af en anden grund. Han havde inderligt ondt af de folkeskarer som kom til ham. (Mattæus 9:35, 36) De var blevet forsømt af deres religiøse ledere som burde have fortalt dem sandheden om Gud og hans hensigter. Jesus vidste hvor stort behov folk havde for at høre budskabet om Riget.

18. Hvilke af Jesu egenskaber tiltaler dig mest?

18 Jesus var et varmt og kærligt menneske med dybe følelser. Han var imødekommende og venlig. Selv børn følte sig godt tilpas i hans selskab. (Markus 10:13-16) Jesus var upartisk. Han hadede korruption og uretfærdighed. (Mattæus 21:12, 13) På en tid hvor kvinder kun havde få rettigheder, behandlede Jesus dem både med værdighed og respekt. (Johannes 4:9, 27) Jesus viste ægte ydmyghed. Ved en lejlighed vaskede han apostlenes fødder; et arbejde som normalt blev udført af trælle.

Jesus forkyndte overalt hvor der var mennesker

19. Hvilket eksempel viser at Jesus var opmærksom på andres behov?

19 Jesus var opmærksom på andres behov. Det kom især til udtryk når han ved Guds ånds kraft helbredte folk eller udførte andre mirakler. (Mattæus 14:14) Da en spedalsk mand henvendte sig til Jesus med ordene: „Hvis blot du vil, kan du gøre mig ren,“ fik Jesus inderlig medfølelse med ham. Det var som om han selv kunne mærke den smerte og de lidelser den spedalske måtte udholde. Dybt bevæget rakte Jesus sin hånd ud og rørte ved ham. „Jeg vil. Bliv ren,“ sagde han, og den syge blev helbredt! (Markus 1:40-42) Kan du forestille dig hvordan denne mand må have følt det?

TROFAST LIGE TIL DET SIDSTE

20, 21. Hvordan var Jesus et godt eksempel når det gælder loyalitet og lydighed mod Gud?

20 Når det gælder loyalitet og lydighed mod Gud, har ingen været et bedre eksempel end Jesus. Han forblev trofast mod sin himmelske Far under alle forhold og trods enhver form for modstand og ondskab han blev udsat for. Han stod urokkeligt fast og gav ikke efter for Satans fristelser. (Mattæus 4:1-11) På et tidspunkt hvor nogle af Jesu slægtninge ikke troede på ham, sagde de: „Han er gået fra forstanden.“ (Markus 3:21) Men det lod Jesus sig ikke gå på af. Han fortsatte sit arbejde med at gøre Guds vilje. Selvom han blev hånet og skældt ud, bevarede han sin selvbeherskelse og prøvede aldrig at skade sine modstandere. — 1 Peter 2:21-23.

21 Jesus forblev trofast til sin død — en grusom og smertefuld død for sine fjenders hånd. (Filipperne 2:8) Tænk engang på hvad han måtte igennem det sidste døgn han levede som menneske her på jorden. Han blev arresteret, anklaget af falske vidner, dømt af korrupte dommere, spottet af folkeskaren og torteret af soldaterne. Naglet til en pæl udåndede han idet han råbte: „Det er tilendebragt!“ (Johannes 19:30) Men på tredjedagen efter Jesu død oprejste Jehova ham til et åndeligt liv. (1 Peter 3:18) Nogle få uger senere vendte han tilbage til himmelen. Dér ’tog han sæde ved Guds højre hånd’ og ventede på at modtage kongemagt. — Hebræerne 10:12, 13.

22. Hvad udrettede Jesus ved at forblive trofast til døden?

22 Hvad udrettede Jesus ved at forblive trofast til døden? I virkeligheden har Jesu død åbnet mulighed for at vi kan få evigt liv i et paradis på jorden, i harmoni med Jehovas oprindelige hensigt. Hvordan Jesu død gør det muligt, vil blive behandlet i det næste kapitel.

^ par. 7 En nærmere forklaring på hvordan Daniels profeti blev opfyldt i forbindelse med Jesus, findes på side 197-99 i tillægget.

^ par. 11 Jehova omtales som vores Far fordi han er Skaberen. (Esajas 64:8) Jesus bliver kaldt Guds søn fordi han blev skabt af Gud. Når andre åndeskabninger og selv det første menneske, Adam, bliver kaldt sønner af Gud, er det af samme grund. — Job 1:6; Lukas 3:38.

^ par. 12 Flere beviser for at Guds førstefødte søn ikke er Guds ligemand, findes på side 201-204 i tillægget.