Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

KAPITEL ATTEN

Dåben og dit forhold til Gud

Dåben og dit forhold til Gud
  • Hvordan foregår den kristne dåb?

  • Hvilke skridt må du tage for at kunne blive døbt?

  • Hvordan indvier man sig til Gud?

  • Hvad er grunden til at man skal lade sig døbe?

1. Hvorfor ville den ætiopiske hofmand gerne døbes?

„SE! Her er vand; hvad hindrer mig i at blive døbt?“ Det spørgsmål stillede en ætiopisk hofmand i det første århundrede. En kristen forkynder ved navn Filip havde lige overbevist ham om at Jesus var den lovede Messias. Stærkt berørt af det han havde lært fra Skriften, ønskede han nu at blive døbt. — Apostelgerninger 8:26-36.

2. Hvorfor bør du alvorligt overveje at lade dig døbe?

2 Hvis du omhyggeligt har studeret de foregående kapitler i denne bog sammen med et af Jehovas Vidner, føler du måske også at du er klar til at stille spørgsmålet: ’Hvad hindrer mig i at blive døbt?’ Du har nu kendskab til Bibelens løfte om evigt liv i Paradiset. (Lukas 23:43; Åbenbaringen 21:3, 4) Du har lært hvad Bibelen siger om de dødes tilstand og opstandelsen. (Prædikeren 9:5; Johannes 5:28, 29) Du har sikkert også overværet nogle af de møder Jehovas Vidner holder i deres menighed, og med egne øjne set hvordan de praktiserer den sande tro. (Johannes 13:35) Og hvad der er allervigtigst: Du er sandsynligvis i færd med at opbygge et personligt forhold til Jehova Gud.

3. (a) Hvilken befaling gav Jesus sine disciple? (b) Hvordan foregår vanddåben?

3 Hvordan kan du vise at du ønsker at tjene Gud? Læg mærke til hvad Jesus sagde til sine disciple: „Gå . . . ud og gør disciple af folk af alle nationerne, idet I døber dem.“ (Mattæus 28:19) Jesus viste os vejen ved selv at lade sig døbe i vand. Han blev ikke døbt blot ved at få lidt vand stænket på sig eller hældt over sit hoved. (Mattæus 3:16) Ordet „døbe“ er oversat fra et græsk udtryk der betyder „at dyppe“, „at neddyppe“. Den kristne dåb består derfor i at man bliver fuldstændig neddyppet, eller nedsænket, i vand.

4. Hvad viser man ved at lade sig døbe?

4 Vanddåben er en betingelse for at få et godt forhold til Jehova. Ved at lade sig døbe viser man offentligt at man ønsker at tjene Gud. Man viser at man har lyst til at gøre Jehovas vilje. (Salme 40:7, 8) Men for at kvalificere sig til at blive døbt er der visse skridt man må tage.

KUNDSKAB OG TRO NØDVENDIG

5. (a) Hvad er det første skridt man må tage for at kvalificere sig til at blive døbt? (b) Hvorfor er det vigtigt at overvære møderne i menigheden?

5 Det første skridt er du allerede i færd med at tage. Hvordan? Du er ved at tilegne dig kundskab om Jehova Gud og Jesus Kristus, måske ved hjælp af et systematisk studium af Bibelen. (Johannes 17:3) Men der er meget at lære. Og kristne ønsker at blive „fyldt med den nøjagtige kundskab om [Guds] vilje“. (Kolossenserne 1:9) For at nå det mål vil det være en stor hjælp for dig at overvære møderne i Jehovas Vidners menighed. Det er vigtigt at komme til disse møder. (Hebræerne 10:24, 25) Fast mødedeltagelse vil hjælpe dig til at øge din kundskab om Gud.

At tilegne sig nøjagtig kundskab fra Guds ord er et vigtigt skridt på vejen når man vil kvalificere sig til at blive døbt

6. Hvor stor en bibelkundskab skal man have for at kunne blive døbt?

6 Det er selvfølgelig ikke nødvendigt at du ved alt hvad der står i Bibelen, for at kunne blive døbt. Den ætiopiske hofmand havde nogen kundskab, men visse dele af Skriften kunne han ikke forstå uden at få hjælp. (Apostelgerninger 8:30, 31) Du har også meget at lære endnu. I virkeligheden vil vi altid kunne lære mere om Gud. (Prædikeren 3:11) Men før du kan blive døbt, er det nødvendigt at du forstår og anerkender Bibelens grundlæggende lærepunkter. (Hebræerne 5:12) Det gælder for eksempel læren om de dødes tilstand og om den store betydning som Guds navn og Guds rige har.

7. Hvilken virkning skulle studiet af Bibelen have på dig?

7 Men kundskab alene er ikke nok, for „uden tro er det umuligt at have [Guds] velbehag“. (Hebræerne 11:6) Bibelen fortæller at nogle af indbyggerne i oldtidens Korinth „begyndte at tro og at blive døbt“ efter at have hørt det kristne budskab. (Apostelgerninger 18:8) På samme måde skulle dit studium af Bibelen give dig en stærk tro på at den er Guds inspirerede ord. Bibelstudium vil kunne hjælpe dig til at få tro på Guds løfter og på Jesu offers frelsende kraft. — Josua 23:14; Apostelgerninger 4:12; 2 Timoteus 3:16, 17.

FORTÆL ANDRE OM BIBELENS BUDSKAB

8. Hvad vil få dig til at fortælle andre om det du har lært?

8 Efterhånden som din tro vokser, vil du have svært ved at holde det du har lært, for dig selv. (Jeremias 20:9) Du vil helt naturligt føle dig motiveret til at fortælle andre om Gud og hans hensigter. — 2 Korinther 4:13.

Troen bør få dig til at fortælle andre om det du er blevet overbevist om

9, 10. (a) Hvem kunne du i begyndelsen fortælle om Bibelens budskab? (b) Hvad skal du gøre hvis du gerne vil være med i Jehovas Vidners organiserede forkyndelsesarbejde?

Til at begynde med kunne du taktfuldt fortælle din familie, dine venner, dine naboer og dine arbejdskammerater om Bibelens budskab. Med tiden vil du få lyst til at deltage i Jehovas Vidners organiserede forkyndelsesarbejde. Når det bliver aktuelt, vil det være en god idé at drøfte det med den der studerer Bibelen med dig. Hvis det viser sig at du er kvalificeret til at være med i den offentlige forkyndelse, vil det blive arrangeret at du og den der studerer med dig, kan mødes med to af menighedens ældste.

10 På den måde vil du lære nogle af de kristne ældste som er hyrder for Guds hjord, bedre at kende. (Apostelgerninger 20:28; 1 Peter 5:2, 3) Hvis disse ældste kan mærke at du forstår og anerkender Bibelens grundlæggende lærepunkter, at du lever dit liv i overensstemmelse med Bibelens principper, og at du oprigtigt ønsker at blive et af Jehovas Vidner, vil de give dig besked om at du kan deltage i den offentlige forkyndelse som udøbt forkynder af den gode nyhed.

11. Hvilke forandringer kan nogle måske være nødt til at gøre for at kvalificere sig til at være med i den offentlige forkyndelse?

11 Men det kan også være at du, for at kvalificere dig til at være med i den offentlige forkyndelse, har behov for at ændre din livsstil og nogle af dine vaner. Det kan betyde at du må holde op med at gøre visse ting som du før har gjort, måske i det skjulte. Før du anmoder om at blive udøbt forkynder, må du være holdt op med at begå alvorlige overtrædelser. Det kunne dreje sig om kønslig umoralitet eller alkohol- og stofmisbrug. — 1 Korinther 6:9, 10; Galaterne 5:19-21.

SINDSÆNDRING OG OMVENDELSE

12. Hvorfor er sindsændring nødvendig?

12 Der er også nogle andre skridt du må tage før du kan blive døbt. Apostelen Peter sagde: „I skal . . . ændre sind og vende om for at få jeres synder slettet ud.“ (Apostelgerninger 3:19) At ændre sind vil sige at føle oprigtig anger over noget man har gjort. Det er klart at sindsændring er på sin plads hvis man har levet et umoralsk liv, men den er også nødvendig for en som rent moralsk har levet et forholdsvis pænt liv. Hvorfor? Fordi alle mennesker er syndere som har behov for Guds tilgivelse. (Romerne 3:23; 5:12) Før du begyndte at studere Bibelen, vidste du ikke hvad Guds vilje var. Af den grund kan du selvfølgelig ikke have levet et liv som på alle områder har været helt i overensstemmelse med Bibelens principper. Derfor er det nødvendigt at ændre sind.

13. Hvad er omvendelse?

13 Når man har ændret sind, må man omvende sig, eller ’vende om’, det vil sige ændre handlemåde. Det er ikke nok at man angrer, eller fortryder, de forkerte ting man før har gjort. Man må vende sin tidligere levevis ryggen og være fast besluttet på fra nu af at gøre det der er rigtigt. Sindsændring og omvendelse er nødvendige betingelser for at kunne blive døbt.

PERSONLIG INDVIELSE

14. Hvilket vigtigt skridt må man tage før man bliver døbt?

14 Det er nødvendigt at tage endnu et vigtigt skridt før man bliver døbt. Man må indvi sig til Jehova Gud.

Har du foretaget en personlig indvielse til Gud i bøn?

15, 16. Hvad indebærer det at indvi sig til Gud, og hvad får et menneske til at gøre det?

15 Når du indvier dig til Jehova Gud i en oprigtig bøn, giver du ham et løfte om at du til evig tid vil vise ham udelt hengivenhed. (5 Mosebog 6:15) Men hvorfor skulle man få lyst til at give Gud et sådant løfte? Det kan belyses ved hjælp af en illustration. Forestil dig en ung mand som er begyndt at komme sammen med en ung kvinde. Jo bedre han lærer hende at kende og bliver opmærksom på hendes gode egenskaber, jo mere føler han sig tiltrukket af hende. Efter et stykke tid vil det være helt naturligt at han frier til hende. Et ægteskab vil ganske vist indebære at han påtager sig nye forpligtelser, men kærligheden vil få ham til at tage dette vigtige skridt.

16 Når du lærer Jehova at kende og får kærlighed til ham, vil du få lyst til at tjene ham uden forbehold, uden at sætte grænser for din tilbedelse af ham. Enhver som gerne vil følge Guds søn, Jesus Kristus, må „sige nej til sig selv“. (Markus 8:34) Vi siger nej til os selv hvis vi sørger for at personlige ønsker og mål ikke lægger hindringer i vejen for vores ubetingede lydighed mod Gud. Endnu en betingelse for at blive døbt er altså at du betragter dét at gøre Guds vilje som det vigtigste i dit liv. — 1 Peter 4:2.

OVERVIND FRYGTEN FOR AT KOMME TIL KORT

17. Hvad kan være grunden til at nogle tøver med at indvi sig til Jehova?

17 Nogle holder sig tilbage fra at indvi sig til Jehova fordi de er bange for at tage et så alvorligt skridt. Måske er de bange for at skulle stå ham til regnskab efter at have indviet sig til ham. Frygten for at komme til kort og skuffe Jehova afholder dem fra at indvi sig.

18. Hvad kan motivere dig til at indvi dig til Gud?

18 Efterhånden som din kærlighed til Jehova vokser, vil du føle dig tilskyndet til at indvi dig til ham og gøre dit bedste for at leve op til din indvielse. (Prædikeren 5:4) Når du har indviet dig til Gud, vil du helt sikkert ønske at „vandre Jehova værdigt for fuldt ud at behage ham“. (Kolossenserne 1:10) På grund af din kærlighed til Gud vil du ikke føle det uoverkommeligt at gøre hans vilje. Du vil uden tvivl være enig med apostelen Johannes, som skrev: „Dette er hvad kærligheden til Gud vil sige, at vi holder hans bud; og hans bud er ikke byrdefulde.“ — 1 Johannes 5:3.

19. Hvorfor behøver du ikke være bange for at indvi dig til Gud?

19 Det er ikke nødvendigt at være fuldkommen for at indvi sig til Gud. Jehova kender vores begrænsninger og forventer aldrig mere af os end vi kan klare. (Salme 103:14) Han ønsker det skal gå dig godt, og vil støtte og hjælpe dig. (Esajas 41:10) Hvis du stoler på Jehova af hele dit hjerte, kan du være sikker på at han ’vil jævne dine stier’. — Ordsprogene 3:5, 6.

SYMBOLISER DIN INDVIELSE VED AT LADE DIG DØBE

20. Hvorfor kan ens indvielse til Jehova ikke bare være en privatsag?

20 En grundig overvejelse af de ting vi her har været inde på, kan måske hjælpe dig til at foretage en personlig indvielse til Jehova i bøn. Enhver som virkelig elsker Gud, må også ’med munden bekende offentligt til frelse’. (Romerne 10:10) Hvordan gør man det?

Dåben betyder at man dør i forhold til sin tidligere levevis og kommer til live for at gøre Guds vilje

21, 22. Hvordan kan du bekende din tro offentligt?

21 Fortæl koordinatoren for ældsterådet i din menighed at du gerne vil døbes. Han vil sørge for at nogle ældste sammen med dig gennemgår en række spørgsmål som omfatter Bibelens grundlæggende lærepunkter. Hvis disse ældste er enige om at du er kvalificeret til dåb, vil de fortælle dig at du kan blive døbt ved førstkommende lejlighed. * I forbindelse med dåben bliver der som regel holdt et foredrag om dåbens betydning. Derefter beder taleren dem der skal døbes, om at besvare to enkle spørgsmål. Det giver dåbskandidaterne mulighed for at komme med en mundtlig ’offentlig bekendelse’ af deres tro.

22 Det er ved selve dåben du offentligt giver til kende at du har indviet dig til Gud og nu er et af Jehovas Vidner. Dåbskandidaterne bliver altså fuldstændig nedsænket i vand for offentligt at vise at de har indviet sig til Jehova.

BETYDNINGEN AF DIN DÅB

23. Hvad vil det sige at blive døbt „i Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn“?

23 Jesus sagde at hans disciple skulle døbes „i Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn“. (Mattæus 28:19) Det betyder at en dåbskandidat anerkender den myndighed som Jehova Gud og Jesus Kristus har. (Salme 83:18; Mattæus 28:18) Han anerkender også den hellige ånds, det vil sige Guds virksomme krafts, funktion og virke. — Galaterne 5:22, 23; 2 Peter 1:21.

24, 25. (a) Hvad symboliserer dåben? (b) Hvilket spørgsmål mangler vi at få svar på?

24 Dåben er ikke et bad, men et symbol — et symbol på noget meget vigtigt. Den fuldstændige nedsænkning i vand symboliserer at du dør i forhold til din tidligere levevis. At du løftes op af vandet, skildrer at du kommer til live for at gøre Guds vilje. Husk også at du har indviet dig til Jehova Gud selv, ikke til et arbejde, en sag, andre mennesker eller en organisation. Din indvielse og din dåb er begyndelsen på et meget nært venskab med Gud — ja, et fortroligt forhold til ham. — Salme 25:14.

25 Dåben er ikke en garanti for frelse. Apostelen Paulus skrev: ’Bliv ved med at arbejde på jeres egen frelse med frygt og bæven.’ (Filipperne 2:12) Dåben er altså kun en begyndelse. Spørgsmålet er: Hvordan kan vi forblive i Guds kærlighed? Det spørgsmål bliver besvaret i det sidste kapitel.

^ par. 21 Dåb er en fast del af programmet ved Jehovas Vidners årlige stævner og stævnedage.