Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

TILLÆG

1914 — et betydningsfuldt år i bibelprofetien

1914 — et betydningsfuldt år i bibelprofetien

ÅRTIER før 1914 forkyndte bibelstudenterne at der ville indtræffe nogle markante begivenheder det år. Hvilke begivenheder var det, og hvilke vidnesbyrd peger på at 1914 var så vigtigt et år?

Som det fremgår af Lukas 21:24, sagde Jesus: „Jerusalem skal nedtrædes af nationerne, indtil nationernes fastsatte tider [„hedningernes tider“, den danske autoriserede oversættelse] er udløbet.“ Jerusalem havde været hovedstad for den jødiske nation og regeringssæde for Davids kongeslægt. (Salme 48:1, 2) Disse konger var imidlertid noget særligt i forhold til andre folkeslags herskere fordi de sad på „Jehovas trone“ idet de repræsenterede Gud. (1 Krønikebog 29:23) Jerusalem var således et symbol på Jehovas herredømme.

Hvordan og hvornår begyndte Guds herredømme så at blive ’nedtrådt af nationerne’? Det skete i 607 f.v.t. da Jerusalem blev erobret af babylonierne. Rækken af konger der stammede fra David, blev afbrudt, og „Jehovas trone“ stod nu tom. (2 Kongebog 25:1-26) Ville denne ’nedtrædning’ fortsætte for altid? Nej, for Ezekiels profeti sagde følgende angående Jerusalems sidste konge, Zedekias: „Fjern turbanen, løft kronen af. . . . Dette skal [ikke] blive nogens, før han kommer som har retten til det, og ham vil jeg give det.“ (Ezekiel 21:26, 27) Den der har „retten“ til Davids krone, er Kristus Jesus. (Lukas 1:32, 33) ’Nedtrædningen’ ville altså slutte når Jesus blev konge.

Hvornår ville denne store begivenhed indtræffe? Jesus viste at nationerne ville herske i en fastsat tidsperiode. Beretningen i Daniels Bog, kapitel 4, indeholder nøglen til at forstå hvor lang denne periode ville være. Der fortælles om en profetisk drøm som kong Nebukadnezar af Babylon fik. Han så et enormt træ der blev fældet. Dets stub kunne ikke vokse fordi den var lagt i bånd af jern og kobber. En engel bekendtgjorde: „Lad syv tider gå hen over det.“ — Daniel 4:10-16.

I Bibelen bruges træer undertiden som symbol på herredømme. (Ezekiel 17:22-24; 31:2-5) At det symbolske træ blev fældet, er derfor et billede på at Guds herredømme, repræsenteret ved kongerne i Jerusalem, ville blive afbrudt. Men ifølge synet skulle denne ’nedtrædning af Jerusalem’ kun være midlertidig — en periode på „syv tider“. Hvor lang en periode er det?

Åbenbaringen 12:6, 14 viser at tre og en halv tid svarer til „et tusind to hundrede og tres dage“. „Syv tider“ må være dobbelt så lang tid, altså 2520 dage. Men de hedenske nationer holdt ikke op med at ’nedtræde’ Guds herredømme blot 2520 dage efter Jerusalems fald. Det er tydeligt at profetien må gælde en meget længere tidsperiode. I overensstemmelse med Fjerde Mosebog 14:34 og Ezekiel 4:6, der taler om „en dag for et år“, skulle de „syv tider“ strække sig over 2520 år.

De 2520 år begyndte i oktober 607 f.v.t., da Jerusalem faldt for babylonierne og kongen fra Davids slægtslinje blev fjernet fra tronen. Perioden sluttede i oktober 1914. På det tidspunkt endte „nationernes fastsatte tider“, og Jesus Kristus blev indsat som Guds himmelske konge. * — Salme 2:1-6; Daniel 7:13, 14.

Præcis som Jesus forudsagde, har hans „nærværelse“ som konge i himmelen været kendetegnet af en dramatisk udvikling i verdensforholdene — både når det gælder krig, hungersnød, jordskælv og pest. (Mattæus 24:3-8; Lukas 21:11) Denne udvikling er et stærkt vidnesbyrd om at 1914 virkelig var det år da Guds himmelske rige blev oprettet og „de sidste dage“ for den nuværende, onde verdensordning begyndte. — 2 Timoteus 3:1-5.

^ par. 4 Fra oktober 607 f.v.t. til oktober 1 f.v.t. er der 606 år. Fra oktober 1 f.v.t. til oktober 1914 e.v.t. er der 1914 år, eftersom der ikke er noget år 0. Når vi lægger 606 år og 1914 år sammen, får vi 2520 år. Oplysninger om Jerusalems fald i 607 f.v.t. findes i artiklen „Kronologi“ i Indsigt i Den Hellige Skrift, udgivet af Jehovas Vidner.