Daniel 9:1-27

9  I Dareios’+ første regeringsår – han var Ahasverus’ søn, af medisk afstamning og var blevet konge over kaldæernes rige+  i hans første regeringsår lagde jeg, Daniel, i bøgerne* mærke til hvor mange år Jerusalem+ ifølge Jehovas ord til profeten Jeremias skulle ligge øde, nemlig 70 år.+  Jeg vendte derfor ansigtet mod Jehova, den sande Gud, for at bede indtrængende til ham. Jeg fastede,+ klædte mig i sækkelærred og strøede aske over mig.  Jeg bad til Jehova min Gud, aflagde bekendelse og sagde: “Jehova, du store og respektindgydende Gud, der holder din pagt og viser loyal kærlighed+ mod dem der elsker dig og holder dine bud,+  vi har syndet og opført os forkert, vi har handlet ondt og gjort oprør,+ og vi er kommet væk fra dine bud og dine normer.  Vi har ikke hørt på dine tjenere profeterne,+ som i dit navn talte til vores konger og fyrster, vores forfædre og hele landets folk.  Dig, Jehova, tilhører retfærdigheden, men over os er der skam,* sådan som det er tilfældet i dag – over Judas mænd, Jerusalems indbyggere og alle israelitterne, både dem der er tæt på, og dem der er langt væk, i alle de lande du har spredt dem til fordi de handlede illoyalt mod dig.+  Jehova, vi – vores konger, vores fyrster og vores forfædre – har bragt skam over os selv* fordi vi har syndet mod dig.  Du, Jehova vores Gud, er barmhjertig og tilgivende,+ men vi har gjort oprør mod dig.+ 10  Vi har ikke adlydt dig, Jehova vores Gud, ved at følge de love som du gav os gennem dine tjenere profeterne.+ 11  Hele Israel har overtrådt din Lov og vendt sig væk fra dig ved ikke at adlyde dig. Den forbandelse og den ed der er omtalt i Loven som Moses, den sande Guds tjener,+ nedskrev, har du øst ud over os fordi vi har syndet mod dig. 12  De ord du udtalte mod os+ og mod vores herskere der regerede over os,* har du opfyldt ved at bringe en stor katastrofe over os. Der er aldrig før sket noget under hele himlen som det der er sket med Jerusalem.+ 13  Hele denne katastrofe, som der er skrevet om i Moses’ Lov, har ramt os,+ men alligevel har vi ikke bedt dig, Jehova vores Gud, om velvilje* ved at vende os væk fra vores synder+ og søge indsigt i din sandhed.* 14  Jehova, du blev derfor ved med at iagttage os opmærksomt, og du lod katastrofen komme, for du, Jehova vores Gud, er retfærdig i alt hvad du gør, men alligevel har vi ikke adlydt dig.+ 15  Jehova vores Gud, du der med stærk hånd førte dit folk ud fra Egypten+ og skabte dig et navn som du har den dag i dag,+ vi har syndet og handlet ondt. 16  Jehova, du som altid har handlet retfærdigt,+ vend nu din vrede og harme væk fra din by Jerusalem, dit hellige bjerg, for på grund af vores synder og det forkerte vores forfædre har gjort, er Jerusalem og dit folk blevet noget som alle omkring os håner.+ 17  Lyt nu, du vores Gud, til din tjeners bøn og til hans tryglen, og Jehova, lad for din egen skyld dit ansigts lys skinne på din helligdom,+ som ligger øde.+ 18  Bøj dig ned og lyt til mig, min Gud! Luk dine øjne op og se den ødelæggelse der har ramt både os og den by der har båret dit navn. Det er ikke på grund af vores egne retfærdige handlinger vi trygler dig om hjælp, men på grund af din store barmhjertighed.+ 19  Jehova, hør! Jehova, tilgiv os!+ Jehova, vær opmærksom på os og grib ind! For din egen skyld må du ikke udsætte det, for din by og dit folk bærer dit navn.”+ 20  Mens jeg stadig var i gang med at tale og bede og bekende min egen og hele mit folk Israels synd og med at bede for min Guds hellige bjerg foran Jehova min Gud,+ 21  ja, mens jeg stadig var i gang med at bede, kom manden Gabriel,+ som jeg tidligere havde set i synet,+ hen til mig. Det var på det tidspunkt hvor aftenkornofret skulle bringes, og jeg følte mig helt overvældet af træthed. 22  For at hjælpe mig til at forstå sagde han: “Daniel, jeg er nu kommet for at give dig indsigt og forståelse. 23  Så snart du begyndte at bede, kom svaret på din inderlige bøn, og jeg er kommet for at give det videre til dig, for du er højt elsket.*+ Læg derfor mærke til det jeg vil fortælle dig, så du forstår synet. 24  Der er fastsat 70 uger* for dit folk og for din hellige by+ til at gøre ende på overtrædelsen, bringe synd til ophør,+ sone skylden+ og indføre evig retfærdighed+ og til at besegle synet og profetien*+ og salve Det Allerhelligste.* 25  Du skal vide og forstå at fra ordet om at genrejse og genopbygge Jerusalem+ udgår, og indtil Messias,*+ Føreren,+ kommer, vil der gå 7 uger og 62 uger.+ Jerusalem vil blive genrejst og genopbygget, med torv og voldgrav, men det vil være i svære tider. 26  Efter de 62 uger vil Messias blive ryddet af vejen,*+ uden at have noget.+ Og en anfører vil komme med sin hær, der vil ødelægge byen og det hellige sted.+ Og enden vil komme over det som en flodbølge. Helt frem til afslutningen vil der være krig. Det der er besluttet, er ødelæggelse.+ 27  Og han vil lade pagten stå ved magt for de mange i én uge. Og i midten af ugen vil han få slagtoffer og offergave til at ophøre.+ På afskyelighedernes vinge kommer den der vil ødelægge.+ Og helt frem til udslettelsen vil det der er besluttet, blive udøst over den der ligger øde.”

Fodnoter

Dvs. de hellige bøger.
Bogst.: “vi har et ansigt fuldt af skam”.
Bogst.: “har et ansigt fuldt af skam”.
Bogst.: “vores dommere der dømte os”.
Eller “formildet Jehova vores Guds ansigt”.
Eller “trofasthed”.
Eller “højt skattet; højt agtet”.
Dvs. åruger.
Bogst.: “Det Helliges Hellige”.
Bogst.: “profeten”.
Eller “Den Salvede”.
Eller “slået ihjel”.

Studienoter

Medieindhold